Prezident podpísal novelu zákona o bankách

Diskusia 1  Zdroj: SITA

7. 8. 2012 - Podľa podmienok bude mať nárok na základný bankový produkt len spotrebiteľ, ktorého príjem nebude vyšší ako minimálna mzda. V oblasti hypoték sa má klientom umožniť predčasne bez poplatku splatiť aj iba časť úveru a má sa tiež klientom uľahčiť prechod od jednej financujúcej banky k druhej.

Prezident SR Ivan Gašparovič podpísal novelu zákona o bankách, ktorá sa týka zavedenia základného bankového produktu a zmien v úveroch na bývanie. Základný bankový balíček budú môcť využívať iba tí najchudobnejší. Jeho cena bude jedno euro mesačne. V oblasti hypoték sa podporia práva a informovanosť hypotekárnych dlžníkov. Klient by mal dostať možnosť splatiť aj časť úveru bez poplatku a nielen celú jeho výšku.

Základný bankový produkt tu už bol pred dvoma rokmi, no nebol oň veľký záujem. Zriadilo si ho len päť ľudí a neskôr ho preto aj zrušili. Dôvodom bolo aj to, že nebola jasne definovaná cena, ktorá sa vtedy hýbala od necelých troch eur až do výšky zhruba deväť eur. Pozitívom nového návrhu je podľa rezortu financií to, že je už nacenený pevnou sumou. No cena jedno euro je podľa asociácie bánk hlboko pod nákladmi a môže sa stať, že na zavedenie tohto produktu budú banky doplácať.

Podľa podmienok bude mať nárok na takýto produkt len spotrebiteľ, ktorého príjem nebude vyšší ako minimálna mzda. Ak by sa pritom časom jeho príjmy zvýšili, banky budú mať zrejme možnosť takémuto klientovi základný bankový produkt zrušiť. Postačovať bude, ak suma platobných operácií klienta počas kalendárneho roka prekročí 14-násobok minimálnej mzdy. Okrem toho v čase žiadosti o základný bankový produkt nebude môcť mať klient v banke zriadený účet a má sa obmedziť takémuto klientovi aj možnosť využívať ďalšie bankové produkty po tom, čo mu bude základný bankový produkt priznaný.

Opatrenia v oblasti hypoték sa budú týkať všetkých úverov zabezpečených nehnuteľnosťou, teda nielen hypoték, ale aj úverov na bývanie. Banky budú musieť umožniť splatiť dlžníkom bez pokuty a poplatku aj časť úveru pri refixácii, nielen celý. Zároveň budú musieť dať klientom k dispozícii dva mesiace na rozhodnutie o tom, či chce splatiť časť alebo celý úver a preniesť si ho do inej banky. Tiež budú musieť informácie o právach klienta podľa tohto zákona dať do všeobecných obchodných podmienok, aby o nich klienti vedeli. Banky budú musieť klienta informovať o týchto právach a možnosti ich využiť bez pokuty a poplatku aj v oznámení, ktoré mu zasielajú dva mesiace pred refixáciou sadzby.