Prima banka je v poslednej fáze rebrandingu

Diskusia 1  Zdroj: SITA

16. 5. 2012 - Platobné karty vydáva v novom dizajne a nový vizuál čaká aj bankomaty

Prima banka Slovensko, ktorá ešte ku koncu minulého roka pôsobila pod názvom Dexia banka Slovensko, sa aktuálne nachádza v poslednej fáze rebrandingu. Po predstavení nového obchodného mena a loga banky z konca roka 2011 prichádzajú ďalšie zmeny. Postupne pripravuje nové produkty a služby a tiež rozšírenie pobočkovej a bankomatovej siete po celom Slovensku. Aj všetky debetné platobné karty začína banka vydávať v novom dizajne. Zároveň odštartovala rebranding bankomatov a v júni by sa mal zmeniť vizuál celej bankomatovej siete.

V súčasnosti banka poskytuje svoje služby prostredníctvom 49 pobočiek. Existujúce pobočky rušiť neplánuje a chce investovať do ich rekonštrukcie tak, aby ešte lepšie vyhovovali potrebám jej klientov a zároveň biznis modelu, ktorý je zameraný na retailového klienta. Medzi prioritami Prima banky na tento rok je udržanie priaznivej situácie v oblasti likvidity a kapitálu pri zvyšovaní profitability úverového portfólia.

Prima banka Slovensko pôsobí na slovenskom trhu od roku 1993 a v rámci doterajšieho fungovania spoločnosti je to už tretí názov. V máji 2000 sa majoritným akcionárom, v tom čase Prvej komunálnej banky, stala finančná skupina Dexia. Pod názvom Prvá komunálna banka vystupovala do konca septembra 2003, následne sa zmenila na Dexia banka Slovensko. Skupina Dexia v závere roka 2010 predala svoj podiel investičnej skupine Penta. Akcie banky však Penta nadobudla až 31. marca 2011, pričom v súčasnosti vlastní už zhruba 94 % akcií. Od januára 2012 sa Dexia banka zmenila na Prima banku.