Agentúra Fitch potvrdila rating Slovenska na úrovni A+ (2)

Londýn 6. júna (TASR) – Ratingová agentúra Fitch potvrdila úverový rating Slovenskej republiky na úrovni A+ so stabilným výhľadom. Ako dôvod Fitch uviedla vysoký hospodársky rast, nízku infláciu, ako aj relatívne silný bankový sektor. No vzhľadom na minuloročný rozpočtový deficit na úrovni 7,9 % hrubého domáceho produktu (HDP) bude musieť vláda pokračovať vo fiškálnej konsolidácii, ak chce zabrániť prípadnému tlaku na zníženie ratingu v budúcnosti.
Deficit verejných financií na úrovni 7,9 % HDP znamenal jeho výrazné zhoršenie oproti pôvodným odhadom na úrovni 5,5 % HDP. Vyšší než očakávaný deficit bol výsledkom najmä poklesu príjmov štátu z daní, ďalej v dôsledku opatrení v oblasti fiškálnych stimulov či neočakávaných výdavkov pre záplavy v letných mesiacoch.
Slovenská vláda očakáva, že tento rok sa jej podarí znížiť rozpočtový deficit na 4,9 % HDP, v ďalšom roku ho plánuje stlačiť na 3,8 % HDP a v roku 2013 na 2,9 % HDP. Podľa agentúry je slovenská vláda odhodlaná vo fiškálnej konsolidácii pokračovať a očakáva, že v tejto oblasti zaznamená výrazný úspech.
Napriek tomu Fitch predpokladá, že vláda za svojimi cieľmi (v oblasti deficitu) mierne zaostane, a to pre možný nižší než očakávaný hospodársky rast či vyššie výdavky v niektorých oblastiach ekonomiky. Agentúra preto prognózuje na tento rok rozpočtový deficit na úrovni 5,7 % HDP a v roku 2012 okolo 4 % HDP. Problémom krajiny je aj vysoká štrukturálna nezamestnanosť, ako aj vysoká závislosť od dopytu kľúčových obchodných partnerov po jej produktoch.
Čo sa týka verejného dlhu, Fitch tu neočakáva výraznejší tlak. Odhaduje, že tento rok dosiahne dlh Slovenska 43,8 % HDP a v nasledujúcom roku 44,8 % HDP, čo je podstatne nižšia úroveň dlhu než vo väčšine krajín eurozóny.
Informovala agentúra Fitch.

UPOZORNENIE: Správa je rozšírená o 2. až 5. odsek.

Súvisiace články

Aktuálne správy