Trhu práce dochádza dych: Zahraničných pracovníkov rapídne pribúda, ktoré profesie majú najväčší problém?

, Redakcia

Slovenský trh práce zápasí s nedostatkom pracovnej sily. Domácich pracovníkov tak dopĺňajú aj pracovníci zo zahraničia. V januári u nás pracovalo vyše 100-tisíc zahraničných pracovníkov s najväčším zastúpením zamestnancov z Ukrajiny, Srbska a Rumunska. Ako ďalej konštatujú analytici Inštitútu finančnej politiky, podiel cudzincov na celkovej zamestnanosti aktuálne predstavuje takmer 4 percentá a za uplynulých 10 rokov narástol šesťnásobne.

Zahraničných pracovníkov v pomere k domácim pribudlo na Slovensku v každom povolaní. Relatívne najviac, vyše 11 percent, ich podľa Inštitútu finančnej politiky (IFP) pracuje ako operátori strojov a pomocní pracovníci. „Práve tieto manuálne pozície tvoria viac ako dve tretiny voľných pracovných miest a zamestnávatelia majú problém ich obsadiť,“ dodáva inštitút.

Dopyt po operátoroch strojov je pritom o pätinu vyšší než pred pandémiou. Počet voľných pracovných miest už dlhšie osciluje okolo úrovne 80-tisíc, stále však za svojím historickým maximom roka 2019 zaostáva. S výnimkou operátorov strojov a zariadení zaostávajú ostatné voľné pracovné ponuky za predkrízovou úrovňou v priemere o tretinu.

Relatívne najviac operátorov a montérov strojov hľadá Trnavský kraj. Najviac kvalifikovaných remeselníkov v pomere ku ostatným voľným pozíciám chýba v Bratislavskom, Banskobystrickom a Prešovskom kraji. Najväčší nedostatok špecialistov, manažérov a technikov eviduje Košický kraj. „Len v Košiciach tvoria tieto vysoko-kvalifikované pozície viac než pätinu z voľných pracovných ponúk,“ upozorňuje IFP.

Disponibilná miera nezamestnanosti na Slovensku sa drží na úrovni 5,1 percenta už tretí mesiac v rade. Počet ľudí bez práce v januári medzimesačne klesol o vyše 1000 ľudí. Celková miera nezamestnanosti nezaťažená administratívnymi zmenami taktiež stagnovala na úrovni 6,1 percenta.

„Výraznejšiemu poklesu nezamestnanosti aktuálne bráni kvalifikačný a regionálny nesúlad na slovenskom trhu práce. Takmer polovica zo záujemcov o prácu nepracuje viac ako rok, pričom každý siedmy dokonca viac ako 4 roky,“ dodáva IFP.

Zaznamenali ste nedostatok pracovníkov v profesiách aj vo svojom okolí?

V najproblematickejších okresoch s najvyššou mierou nezamestnanosti dosahuje podiel nízko kvalifikovaných uchádzačov na celkovom počte uchádzačov o prácu viac ako 40 percent. Navyše, väčšina pracovných pozícií je dostupná v okresoch s najnižšou mierou nezamestnanosti na Slovensku.

Aj keď sa to v miere nezamestnanosti neprejavilo, pokles v počte nezamestnaných bol podľa analytika Národnej banky Slovenska Michala Doliaka najvyšší za posledných deväť mesiacov. Úradom práce sa podľa jeho slov darí umiestňovať uchádzačov o zamestnanie na pracovnom trhu, pričom rastie dopyt po pracovnej sile.

Zamestnávanie Ukrajincov opäť rastie

„Za nárastom počtu voľných pracovných miest je pravdepodobne odchod zamestnancov do predčasného starobného dôchodku a snaha firiem nahradiť chýbajúcu pracovnú silu. Už druhý mesiac za sebou pokračoval pokles počtu zamestnaných cudzincov,“ dodáva Doliak.

Radi testujete svoje vedomosti?
Vyskúšajte niektorý z našich kvízov na tejto stránke!

V januári to podľa neho spôsobil predovšetkým odchod vyššieho počtu občanov Srbska. Po poklese v predchádzajúcom mesiaci zamestnávanie Ukrajincov opäť rastie.

Viac o téme: Inštitút finančnej politiky IFP , Národná banka Slovenska NBS , nezamestnanosť , trh práce , voľné pracovné miesta , zahraničný pracovníci

Súvisiace články

Aktuálne správy