O investovanie majú záujem aj ženy: Prieskum ukázal, čo je ich motiváciou

Takmer polovica (49 %) slovenských žien sa zaujíma o investovanie. V porovnaní s mužskou časťou populácie je to o 13 % menej. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu investičnej spoločnosti Amundi, uskutočneného v spolupráci s výskumnou agentúrou STEM/MARK v októbri tohto roka.

Investičné produkty používa podľa výsledkov prieskumu každá šiesta Slovenka, medzi mužmi je to každý štvrtý. Najpopulárnejšie sú podielové fondy, ktoré si ženy vyberajú rovnako často ako muži (44 %). Menej investujú do akcií, komodít, dlhopisov alebo kryptomien. Väčšina z nich investuje mesačne (70 %).

„Prieskum nám potvrdil, že záujem o investovanie medzi ženami neustále rastie a už to nie je čisto mužská disciplína. Ženy si začínajú uvedomovať dôležitosť úspor a potrebu sa o nich starať tak, aby sa neznehodnocovali alebo ideálne, aby ich hodnota postupne rástla,“ priblížila portfólio manažérka Amundi Markéta Jelínková. Investorky najčastejšie (74 %) investujú do 2 000 eur ročne. V priemere je to o 400 eur menej ako muži.

Ženy najčastejšie zverujú svoje investície bankovým odborníkom (55 %), prípadne investičným spoločnostiam (38 %). Oproti mužom na investovanie menej používajú bankové alebo nebankové aplikácie. Pri výbere konkrétneho typu investície je pre ženy najdôležitejším kritériom úroveň rizika (65 %), nasleduje likvidita a výška poplatkov (55 %), ako aj rizikovosť (45 %).

„Ženy si najčastejšie vyberajú konzervatívnejšie investície s nižším rizikom a menšou volatilitou, čo súvisí s ich príjmom a úsporami, ktoré sú vo všeobecnosti nižšie. Prieskum ukázal, že úspory žien sú o 3 400 eur nižšie ako úspory mužov, pričom takmer polovica žien (45 %) dokáže mesačne ušetriť maximálne 200 eur a 35 % dokonca nemá žiadne úspory. Ženy preto uprednostňujú bezpečnejšie a likvidné aktíva, aby mali rezervu a istotu rýchleho prístupu k hotovosti v prípade potreby,“ vysvetlila Jelínková.

Najsilnejšou motiváciou žien k investovaniu je v súčasnosti ochrana peňazí pred infláciou (48 %), nasleduje zabezpečenie sa na starobu (47 %) a snaha o najväčšie zhodnotenie (39 %). U mužov sú motivácie podobné. Respondenti prieskumu, rovnako ženy aj muži (13 %), investujú aj preto, aby finančne podporili svoje deti.

Viac o téme: investovanie , prieskum , STEM/MARK , ženy

Súvisiace články

Aktuálne správy