Mesto Partizánske chce zabezpečiť časť tepla z geotermálnej energie

Časť výroby tepla pre odberateľov chce mesto Partizánske zabezpečiť z geotermálnej energie. Možnosti výroby tepla z tohto zdroja bude hľadať prostredníctvom projektu, ktorý pripravuje so Štátnym geologickým ústavom Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ). Spoluúčasť na projekte pod názvom Hydrogeotermálne zhodnotenie zdrojov geotermálnej energie pre nízkoteplotnú podporu obnoviteľného a udržateľného zásobovania teplom mesta Partizánske odobrili mestskí poslanci na svojom rokovaní v pondelok (22. 4.).

Projektový zámer zahŕňa vytvorenie ideového návrhu technológie na efektívne využitie tepelného potenciálu geotermálneho vrtu. Zaoberá sa aj sezónnym priebehom potreby tepla z geotermálneho zdroja a jeho maximálnou sezónnou výťažnosťou z hľadiska tepelného potenciálu. V rámci návrhu technológie rieši i spôsob pripojenia na existujúci systém centrálneho zásobovania teplom.

„Mesto Partizánske sa snaží byť veľmi proaktívne a snaží sa byť prvou samosprávou na Slovensku, ktorá získa zdroje na prípravu nízkotepelného bezuhlíkového tepelného hospodárstva,“ uviedol primátor Jozef Božik.

Chcú zistiť, či výťažnosť a teplota vrtov, ktoré musia ísť ešte do väčšej hĺbky, budú postačovať

Tým, že centrálne zdroje tepla sú podľa neho v rukách mesta a do budúcna je tlak na čo najmenšie využívanie fosílnych palív, ide samospráva do projektu v spolupráci so ŠGÚDŠ, v rámci ktorého budú riešiť existujúce geotermálne vrty na území mesta. „Zároveň chceme zistiť, či výťažnosť a teplota vrtov, ktoré musia ísť ešte do väčšej hĺbky, budú postačovať na to, aby geotermálna energia bola zdrojom pre teplo,“ priblížil.

Radnica má záujem potenciálne využiť i ďalšie obnoviteľné zdroje energie, ako sú fotovoltika či tepelné čerpadlá, ktoré by chcela postupne napájať. „Záujmom mesta, ktorý podporuje aj štát a Európska únia, je, aby sme spojili dva vykurované okruhy, ktoré máme na Šípku a Luhoch a v Centre – Baťovanoch. Na Šípku je vykurovanie postavené na biomase a drevnej štiepke, na Luhoch a v Centre – Baťovanoch predovšetkým na plyne,“ ozrejmil Božik s tým, že mesto chce tieto dva systémy prepojiť tak, aby vedelo využívať to, čo je pre občanov výhodnejšie, energeticky menej náročné.

Želajú si štandardné západoeurópske tepelné hospodárstvo

„Chceme tak urobiť tepelné hospodárstvo, ktoré už dnes beží štandardne v krajinách západnej Európy a niektoré prvky využívajú v Českej republike,“ skonštatoval primátor. Práve modely z Českej republiky chcú využiť v Partizánskom.

Projektový zámer bude súčasťou žiadosti o nenávratný finančný príspevok, v ktorej bude žiadateľom ŠGÚDŠ a mesto Partizánske partnerom. Výzva, ku ktorej bude možné podať túto žiadosť, by mala vyjsť v apríli 2024. Rozpočet odhadli partneri na 700 000 eur.

Viac o téme: geotermálna energia , Partizánske , teplárenstvo , teplo

Súvisiace články

Aktuálne správy