No-win ekonomika, Star Trek a prasací život

Diskusia 3  
No-win ekonomika, Star Trek a prasací život
Zdroj: OfTwoMinds
Foto:getty images


27. 6. 2022 - Je načase preprogramovať podmienky ekonomiky tak, aby slúžili viacerým a nie iba niekoľkým.

Tréningové cvičenie v Star Treku testuje reakciu kandidátov na dôstojníkov pri scenári bez možnej výhry. Akýkoľvek pokus o záchranu posádky poškodenej vesmírnej lode má za následok zničenie lode kandidáta, zatiaľ čo nepodniknutie žiadnych krokov vedie k strate lode Kobayashi Maru. 

Kapitán Kirk dokázal výborne zvládnuť a poraziť tento scenár bez výhry preprogramovaním simulácie tak, aby „zmenila podmienky testu“. Rovnako by sa to dalo považovať za podvádzanie ako aj kreatívne riešenie problémov prostredníctvom „myslenia mimo rámca“.Kobayashi Maru je veľmi výstižný opis súčasnej globálnej ekonomiky, v ktorej momentálne prebieha scenár bez výhry v reálnom čase s názvom „Zisky, nekonečný rast, nízka inflácia, plná zamestnanosť“. (Profits, Infinite Growth, Low Inflation, Full Employment - PIGLIFE). Na víťazstvo v scenári PIGLIFE potrebujete permanentnú expanziu HDP, spotrebu, zisky a zamestnanosť a trvale nízku hranicu inflácie. Čokoľvek menej znamená prehru.

Centrálnym bankám a politickým lídrom sa podarilo „vyhrať“ v scenári PIGLIFE po celé desaťročia, no za cenu, ktorú už nemožno zamaskovať štatistikami kde čísla hovoria, že sú všetci šťastní. Ekonomika sa fatálne pretransformovala do krehkej škrupiny monopolov a kartelov profitujúcich z  hyperfinanciácie a hyperglobalizácie. Systému, v ktorom jediným možným výsledkom je  nadmerná nerovnosť a nadmerné sebavykorisťovanie, keďže obrovské zisky umožňujú nákup a uchopenie politickej a regulačnej moci.

Teraz, keď nás ekonomika PIGLIFE pripravila o všetky ľahko využiteľné zdroje a pracovné sily, nedostatok tlačí infláciu ďaleko nad „inflačný cieľ“. Zrazu cítime, že sme prehrali. Teraz sú už zuby scenára Kobayashi Maru vycerené. Ak centrálne banky a politickí lídri zatvoria ventil „voľných peňazí“, ktoré už desaťročia rozširujú HDP, spotrebu, zisky a zamestnanosť, potom všetky tieto súčasti skĺznu z expanzie do kontrakcie. Ak však nechajú ventily „voľných peňazí“ otvorené dokorán, hrozí, že inflácia vytvorí spätnú väzbu v samozosilňujúcej slučke očakávaní vyššej inflácie, zvýši infláciu, čo potom ospravedlňuje očakávania, ktoré následne tlačia ceny, mzdy atď. vyššie.

No-win ekonomika, Star Trek a prasací život

V rovnako čase sa dva motory expanzie PIGLIFE, hyperfinancovanie a hyperglobalizácia, dostali z útesu klesajúcich výnosov.  Zvyšovanie dlhu, pákový efekt a globalizované dodávateľské reťazce negenerujú expanziu, ale aktívne podkopávajú akýkoľvek „rast“, ktorý ešte stále brzdí ekonomika PIGLIFE.

Centrálne banky a politickí lídri by si mali uvedomiť, že prehrali.  Spôsob, akým celý systém zmanipulovali, prejde do sebaposilňujúcej sa kontrakcie, ak čo i len mierne uškrtia ventil „voľných peňazí“. Ale ak to neurobia, klingónske lode inflácie ich zničia. Čím viac budú presadzovať  hyperfinancovanie a hyperglobalizáciu ako „riešenia“, tým väčšia bude deštrukcia.

Je zrejmé, že potrebujeme nový súbor podmienok prosperity a blahobytu, ktoré sa nespoliehajú len na rast HDP, ziskov, spotreby a zamestnanosti. Mnohí ekonómovia, napríklad Joseph Stiglitz, navrhli odchod HDP do dôchodku ako meradlo prosperity a blahobytu a používanie presnejších a udržateľnejších ukazovateľov blahobytu na formovanie politík.

Mali by sme sa poučiť, že obohacovanie už aj tak super bohatých, aby mali ešte viac prostriedkov na deformáciu demokracie, aby slúžila ich súkromným záujmom, prosperitu mnohých skôr podkopáva, než zvyšuje. Nadišiel čas preprogramovať podmienky ekonomiky tak, aby slúžili viacerým a nie niekoľkým vybraným, umožniť skutočne víťazný scenár udržateľnej prosperity a blahobytu tým, že hodíme model PIGLIFE na skládku toxického odpadu neúspešných scenárov bez možnosti výhry.