Zvyšovanie bezpečnosti železničných priecestí je jednou z priorít ŽSR

Zvyšovanie bezpečnosti železničných priecestí je jednou z priorít Železníc Slovenskej republiky (ŽSR). Pre TASR to v reakcii na zistenia Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) uviedla hovorkyňa železníc Ria Feik Achbergerová.
Legislatívnou požiadavkou je podľa Feik Achbergerovej postupne nahrádzať priecestia bezpečnejšou formou mimoúrovňového križovania. Túto požiadavku realizuje ŽSR len pri modernizačných projektoch, kde odstraňuje úrovňové križovania a nahrádza ich mimoúrovňovými (nadjazdy alebo podjazdy). Momentálne k odstráneniu takýchto križovaní prišlo na trase Bratislava Rača – Považská Bystrica.
ŽSR má od roku 2017 vypracovaný projekt „Zvýšenie zabezpečenia priecestí“, v rámci ktorého má prísť k zvýšeniu zabezpečenia na 75 vybraných priecestiach. Projekt je rozčlenený na tri etapy. Predpokladaný termín realizácie prvej etapy bol od roku 2018 do 2019. V tomto roku a v roku 2023 mala prebiehať tretia etapa.
„Momentálne sme však stále v prvej etape, keďže na realizáciu nemáme finančné zdroje. Celkovo je v rámci prvej etapy projektu vybraných 25 priecestí,“ poznamenala hovorkyňa. Dodala, že zvýšenie kategórie priecestných zabezpečovacích zariadení nemusí byť postačujúce, ak účastníci cestnej premávky nebudú dodržiavať alebo budú ignorovať dopravné predpisy.
ŽSR spravuje vyše 2000 priecestí. Preto tvrdí, že nie je v ich možnostiach, vzhľadom na naviazanie na štátny rozpočet a účelové poskytovanie financií zo strany zriaďovateľa, nahradiť všetky priecestia mimoúrovňovými križovaniami. Respektíve zabezpečenie všetkých priecestí priecestným zabezpečovacím svetelným zariadením so závorami.
ŽSR na základe správy NKÚ prijali opatrenie. Svoju písomnú žiadosť o finančné prostriedky na zvýšenie bezpečnosti na priecestiach adresovali ministerstvu dopravy. Feik Achbergerová hovorí aj o zmene vyhlášky o dopravnom značení. Na priecestiach tak má v dohľadnom čase pribudnúť nový spôsob signalizácie, na ktorý zatiaľ ešte len vznikajú normy a predpisy. Bude potrebné nájsť a vyčleniť financie na uvedenú zmenu.
Hovorkyňa poukazuje aj na výstavbu, ktorá nerešpektuje železničnú infraštruktúru stavanú na iný objem dopravy. Investori stavieb aj samospráva sa podľa nej spoliehajú na ŽSR, žiadajú o investície do prebudovania takýchto priecestí, respektíve zmenu na mimoúrovňové križovania na ich náklady. „Aj podľa zákona o dráhach však nie je výhradnou povinnosťou ŽSR takéto investície znášať a očakávame, že investori a samosprávy prevezmú zodpovednosť a na svoje náklady investorov budú riešiť zvýšenie bezpečnosti obyvateľov zvýšením stupňa zabezpečenia priecestia respektíve vybudovaním mimoúrovňového kríženia,“ tvrdí Feik Achbergerová.
NKÚ zistil, že takmer polovica z viac ako 2000 železničných priecestí na Slovensku nie je zabezpečená, chýbajú dôležité bezpečnostné zariadenia, akými sú svetelné signalizácie či závory. Za štyri roky došlo k 175 vážnym nehodám, pri ktorých zomrelo 38 ľudí a ďalších 51 utrpelo ťažké zranenia a škody na majetku sa vyšplhali nad päť miliónov eur. NKÚ apeluje na ŽSR, aby prijali opatrenia.

Súvisiace články

Aktuálne správy