Žilina pripravuje projektovú dokumentáciu na modernizáciu trolejbusových tratí

Mesto Žilina začalo s prípravou projektu komplexnej modernizácie a rozšírenia trolejbusových tratí. Na financovanie prípravy projektovej dokumentácie využije nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra vo výške viac ako 2,8 milióna eur.
„Projektová dokumentácia je nevyhnutnou podmienkou nadväzujúceho investičného projektu Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarní, výstavba nových trolejbusových tratí a obratísk v Žiline. Ten mesto plánuje realizovať po roku 2023,“ vysvetlil primátor Žiliny Peter Fiabáne. Realizácia projektu podľa slov primátora odstráni súčasný nedostatočný technický stav trakčného vedenia, meniarní, obratísk, zastávok s plánovanou životnosťou 30 rokov. Tiež výrazne zvýši spoľahlivosť a rýchlosť mestskej hromadnej dopravy v Žiline pri súčasnom znížení nákladov na údržbu.
Ako dodal hovorca mesta Vladimír Miškovčík, projektové práce sú od októbra tohto roka v plnom prúde. „Zástupcovia samosprávy a Dopravného podniku mesta Žiliny sa pravidelne stretávajú s projekčnou spoločnosťou na výrobných poradách, kde koordinujú postup prác,“ priblížil. Termín na kompletné ukončenie projekčných činností sa končí v novembri 2023.
Koncom augusta mestu schválili národný projekt prípravy modernizácie infraštruktúry trolejbusovej dráhy. Hlavným cieľom je vypracovanie projektovej dokumentácie v štyroch stupňoch, zabezpečenie komplexnej projektovej prípravy a k tomu prislúchajúcej inžinierskej činnosti.

Súvisiace články

Aktuálne správy