Stavebníci očakávajú, že tento rok trh porastie iba o 0,1 %

Stavebníci očakávajú tohtoročný rast stavebného trhu na Slovensku o 0,1 %. Väčší prepad predpokladajú väčšie stavebné spoločnosti a firmy zaoberajúce sa inžinierskou výstavbou. Kapacity stavebných firiem sú momentálne vyťažené na 86 %. Vyplýva to z aktuálnej analýzy slovenského stavebníctva spoločnosti CEEC Research a Považskej cementárne Ladce.
Prieskum medzi stavebnými firmami pôsobiacimi na Slovensku tiež ukázal, že očakávajú tohtoročný pokles tržieb o 1,3 %. S vyšším prepadom pritom počítajú menšie spoločnosti. V priemere majú stavebné spoločnosti zazmluvnené zákazky na sedem mesiacov dopredu.
Veľké stavebné firmy sú pesimistické, na tento rok predpovedajú prepad trhu o 0,5 %. Naopak, budúci rok by mal podľa nich trh narásť o jedno percento. Malí stavebníci očakávajú tohtoročný nárast trhu o 0,3 %, v ďalšom roku počítajú s rastom o 1,1 %.
Pri delení na stavebníkov venujúcich sa inžinierskej či pozemnej výstavbe sú pesimistickejšie tie zaoberajúce sa inžinierskou výstavbou. Tento rok očakávajú prepad o tri percentá a v roku 2022 o 0,2 % . Pozemné staviteľstvo, naopak, počíta s rastom trhu o jedno percento v tomto roku a v nasledujúcom roku o ďalších 1,4 %.
Prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik poznamenal, že slovenské stavebníctvo dosiahlo v tomto roku neslávne prvenstvo – najväčší prepad v rámci Európskej únie (EÚ). „Naše pesimistické predpovede sa napĺňajú. Oživenie v stavebníctve sa, na rozdiel od iných priemyselných odvetví, nekoná, a to najmä z dôvodu, že štát podnikateľom v stavebníctve okrem všeobecných podpôr nijako nepomohol,“ zhodnotil. Navyše, rastúce ceny a ďalšie náklady prinášajú podľa neho stavebnému sektoru ďalšie riziká a problémy.
V súčasnosti uvádzajú stavebné spoločnosti vyťaženie svojich kapacít v priemere na 86 %. Pre prvý polrok 2022 očakávajú mierne nižšie vyťaženie, a to v priemere na 84 %.
Tržby stavebných spoločností tento rok podľa ich očakávaní poklesnú v priemere o 1,3 %. V budúcom roku by však mali opäť rásť, a to priemerne o 1,4 %.
Optimistickejšie pri tržbách sú tentokrát veľké stavebné firmy s ročným obratom nad štyri milióny eur, očakávajú totiž ich tohtoročný rast o 0,5 %. Rast očakávajú aj v roku 2022, a to o 2,1 %. Malé stavebné spoločnosti predikujú, naopak, pokles svojich tržieb v tomto roku o 2,1 %. V roku 2022 by mali opäť rásť, a to o 1,1 %.
S vyšším prepadom tržieb počítajú v tomto roku firmy zaoberajúce sa inžinierskou výstavbou, a to o 1,9 %. Ďalší rok počítajú s rastom tržieb o 0,2 %. S tohtoročným poklesom počítajú aj stavebníci venujúci sa pozemnému staviteľstvu, a to o 1,1 %. V roku 2022 zase počítajú s rastom tržieb o 1,8 %.
„V priemere majú opýtané spoločnosti zazmluvnené zákazky na sedem mesiacov dopredu. Pre 21 % opýtaných ide o dlhšiu dobu v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka a pre 36 % opýtaných ide o rovnako dlhú dobu,“ dodali realizátori prieskumu s tým, že pre viac ako dve pätiny ide o pokles tejto doby.

Súvisiace články

Aktuálne správy