Dostupné nájomné bývanie: Pripravuje sa prvá emisia sociálnych dlhopisov na Slovensku

, SLSP Foto:TASR/František Iván

Prostredníctvom sociálnych dlhopisov bude financovaný projekt dostupného nájomného bývania pre sociálne znevýhodnené a zraniteľné skupiny obyvateľov na Slovensku.

Slovenská sporiteľňa ako prvá banka u nás pripravuje pre svoju dcérsku spoločnosť Social Financing SK emisiu sociálnych dlhopisov. Jej objem by mal dosiahnuť hodnotu do 10 miliónov eur. Banka bude sociálne dlhopisy primárne ponúkať klientom Erste Private Banking a inštitucionálnym investorom, kúpiť si ich však bude môcť aj retailový klient cez mobilnú aplikáciu George. Minimálna výška investície je 1 000 eur, splatnosť je 10 rokov. Investorovi bude každý rok vyplácaný kombinovaný výnos vo výške 0,15 % ročne počas prvých 8 rokov a následne počas 9. a 10. roka výnos 1,40 % ročne. Vydanie sociálnych dlhopisov je súčasťou ESG stratégie Slovenskej sporiteľne, ako člena Erste Group. Predaj dlhopisov prebieha od 30. 6., vydanie dlhopisov je naplánované na 30. 7. 2021.

Unikátne riešenie zastrešuje spoločnosť Dostupný Domov, ktorá vznikla ako spoločný projekt Nadácie Slovenskej sporiteľne, Slovenskej sporiteľne a Slovak Investment Holding (SIH). Jej cieľom je hľadať dlhodobo udržateľný model dostupného nájomného bývania pre zraniteľné a znevýhodnené skupiny. Dostupný Domov nadväzuje partnerstvá s neziskovými organizáciami a mestami vo všetkých regiónoch na Slovensku a v spolupráci s nimi poskytuje pre znevýhodnené a zraniteľné obyvateľstvo nájomné bývanie za nižšiu cenu ako je trhové nájomné. Už dnes vďaka projektu dostupného nájomného bývania Slovenskej sporiteľne a jej partnerov našlo nový domov 44 ľudí. 

„Vďaka nášmu projektu pomáhame ľuďom dôstojne bývať, keďže práve bývanie je základom pre stabilný život. Dostupným bývaním tiež pomáhame ľuďom udržať si prácu a životný štandard, či začleniť sa do bežného života. Naše nájomné byty sú súčasťou fungujúcich bytových domov, čiže tieto zraniteľné cieľové skupiny sa optimálne začlenia medzi obyvateľstvo a nevznikajú getá,“ vysvetľuje Rastislav Blažej, ktorý projekt zastrešuje za Slovenskú sporiteľňu. 

Spoločnosť Dostupný Domov získala prvé financovanie od svojich akcionárov* a z týchto zdrojov zaobstarala už viac ako 40 bytov po celom Slovensku. K ďalšiemu rastu projektu má smerovať práve emisia sociálnych dlhopisov spoločnosti Social Financing SK v predpokladanej hodnote 10 miliónov eur a predpokladanej splatnosti 10 rokov. Spoločnosť Dostupný Domov dlhodobo plánuje vlastniť niekoľko stoviek bytov pre znevýhodnené a zraniteľné skupiny obyvateľstva.

„Zodpovednému investovaniu sa v našej banke venujeme dlhodobo, po nedávnej emisii zelených dlhopisov teraz prinášame klientom možnosť aj sociálne zodpovedného investovania. Svoje financie tak môžu uložiť do prvého sociálneho dlhopisu na Slovensku s pozitívnym dopadom na znevýhodnené a zraniteľné cieľové skupiny. Verím, že našich klientov táto ponuka osloví a podarí sa nám získať čo najviac finančných prostriedkov na dostupné nájomné bývanie na Slovensku,“ povedal Michal Orlovský, riaditeľ Erste Private Banking na Slovensku.   

 

Súvisiace články

Aktuálne správy