Bratislavskí poslanci schválili založenie firmy pre obnovu kúpeľov Grössling

Pre obnovu a následnú prevádzku zaniknutých kúpeľov Grössling v blízkosti Vajanského nábrežia a Kúpeľnej ulice v Bratislave založí hlavné mesto obchodnú spoločnosť MKK Grössling. Jej spoločníkom bude okrem mesta aj investičný fond National Development Fund II, ktorý je v správe v štátnej spoločnosti Slovak Investment Holding (SIH). Vo štvrtok to odsúhlasili bratislavskí mestskí poslanci. Podmienkou založenia firmy je kladné stanovisko od Protimonopolného úradu SR.
Mestské zastupiteľstvo zároveň odobrilo peňažný vklad hlavného mesta do základného imania MKK Grössling vo výške 850.000 eur a nepeňažný vklad vo forme pozemku vo výmere 588 štvorcových metrov v Starom Meste. Konateľmi firmy, ktorú chce mesto založiť, budú Gábor Bindics a Martin Neupauer. Členmi dozornej rady sa stanú šéf útvaru správy bratislavských mestských podnikov Ivan Peschl a bratislavská mestská poslankyňa Katarína Augustinič.
Hlavné mesto vloží do spoločnosti nehnuteľnosti – pozemky a stavby kúpeľov Grössling, ako aj park na Medenej ulici i časti súvisiacich komunikácií. Taktiež projekt revitalizácie celého objektu kúpeľov, ako aj finančné prostriedky doposiaľ vyčlenené na projekt (všetko v celkovej hodnote zhruba 8,3 milióna eur). National Development Fund II investuje financie v hodnote 4,1 milióna eur.
Zapojenie tohto partnera do projektu podľa magistrátu umožní kompletné financovanie projektu nielen vďaka investícii, ale aj vďaka tomu, že umožňuje získať dodatočný bankový úver, keďže sa zvyšujú vlastné zdroje projektu. Magistrát deklaruje, že bude mať predkupné právo pre prípad, že by mala štátna firma záujem svoj obchodný podiel v MKK Grössling predať.
Mestský Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) vypracoval overovaciu štúdiu realizovateľnosti a podnikateľský plán kúpeľov. Projekt by byť podľa MIB samostatne finančne udržateľný a počas prevádzky oddelený od rozpočtu hlavného mesta. „Pri spolufinancovaní hlavného mesta, externého partnera a banky, pri odhadovanej dennej návštevnosti 450 ľudí, by mala byť prevádzka kúpeľov Grössling finančne udržateľná,“ uvádza sa v materiáli, o ktorom vo štvrtok rokovali poslanci.
Projekt bude mať podľa hlavného mesta verejný a nie primárne komerčný charakter, čo sa má odzrkadliť v cenotvorbe kúpeľov a dostupnosti ponúkaných služieb širokej verejnosti. Predpokladaný čas realizácie projektu sú roky 2021 až 2026, pričom spustenie prevádzky projektu sa predpokladá v roku 2026. „Príjmy generované z infraštruktúry budú prioritne použité na jej prevádzku, údržbu a reinvestície,“ spresnil magistrát.
Na rekonštrukciu kúpeľov sa odhaduje investícia 15 miliónov eur bez DPH, z čoho jeden milión eur predstavuje náklad na obstaranie projektovej dokumentácie a zabezpečenie autorského dozoru a 14 miliónov eur na realizáciu projektu. Okrem kúpeľov sa ráta aj s vybudovaním mestskej knižnice, parku či kaviarne.

Súvisiace články

Aktuálne správy