Stavebná produkcia v eurozóne v auguste zrýchlila rast, v SR výrazne klesla

Stavebná produkcia v eurozóne zaznamenala v auguste výrazné zrýchlenie rastu, k čomu prispel najmä vývoj v oblasti pozemných stavieb. Uviedol to v pondelok štatistický úrad Európskej únie Eurostat.
Produkcia v stavebníctve eurozóny sa v auguste medzimesačne zvýšila o 2,6 %, zatiaľ čo v júli rast dosiahol 0,3 %. V širšej EÚ vzrástla stavebná produkcia o 2,4 % po tom, ako v júli stagnovala.
Vývoj v eurozóne výrazne ovplyvnila oblasť pozemných stavieb. V tomto sektore sa produkcia zvýšila v auguste medzimesačne o 2,8 %. V oblasti inžinierskych stavieb rast dosiahol 0,7 %. V EÚ rast v oblasti pozemných stavieb dosiahol 2,7 % a v oblasti inžinierskych stavieb sa produkcia zvýšila o 0,5 %.
Z členských štátov EÚ, ktorých údaje sú k dispozícii, najvýraznejšie rástla stavebná produkcia vo Francúzsku (4,9 %), v Slovinsku (2,4 %) a Maďarsku (1,9 %). Naopak, najvýraznejší pokles zaznamenali Slovensko (-2,5 %), Belgicko (-2 %) a Česko (-1,4 %).
V medziročnom porovnaní stavebná produkcia v eurozóne pokračovala v poklese, tempo poklesu sa však zmiernilo. Zatiaľ čo v júli klesla o 3,4 %, v auguste pokles dosiahol 0,9 %. V EÚ klesla stavebná produkcia v porovnaní s augustom minulého roka o 1,5 %.
Z jednotlivých štátov EÚ najvýraznejší medziročný pokles opätovne zaznamenalo Slovensko (-18 %). Nasledovali Maďarsko s poklesom stavebnej produkcie o 13,6 % a Poľsko, kde stavebná výroba klesla o 12,1 %. Rast zaznamenali Rumunsko (12,4 %), Slovinsko (4,8 %) a Fínsko, kde sa produkcia v stavebníctve zvýšila o 2,2 %.

Súvisiace články

Aktuálne správy