Podnikatelia na seminári diskutovali o obchodovaní s Ruskou federáciou

Pridajte názor  Zdroj:

13. 11. 2019 - Štátny tajomník rezortu diplomacie Lukáš Parízek spoločne s veľvyslancom Ruskej federácie Alexeyom L.

Štátny tajomník rezortu diplomacie Lukáš Parízek spoločne s veľvyslancom Ruskej federácie Alexeyom L. Fedotovom otvorili v stredu seminár pod názvom Aktuálne otázky obchodovania s Ruskou federáciou. Podujatie zorganizovalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou a Veľvyslanectvom Ruskej federácie v SR.

Ako TASR informoval rezort zahraničia, štátny tajomník vo svojom príhovore zdôraznil, že zvyšujúci sa počet bilaterálnych kontaktov na najvyššej úrovni je priamoúmerný rastúcej obchodnej bilancii za posledné 3 roky. Veľvyslanec Fedotov ocenil dobré bilaterálne vzťahy na vládnej úrovni, ktoré sa odrážajú aj v ekonomickej oblasti. Vyzval na aktívne využívanie nástrojov, ktoré sa ponúkajú v oblasti ekonomickej diplomacie.   Na podujatí sa zúčastnili zástupcovia slovenských spoločností, ktoré už pôsobia alebo plánujú prienik na perspektívne ruské trhy v oblasti obchodu, spoločnej výroby, prípadne investícií. Podnikatelia dostali priestor na výmenu skúseností, diskusiu a zodpovedanie aktuálnych otázok hospodárskej praxe, spojených so vzájomným obchodovaním medzi SR a Ruskou federáciou.   Oboznámili sa s uplatňovaním technických predpisov a noriem pri posudzovaní a vzájomnom uznávaní zhody a akceptácii európskych výrobkov, tovarov a služieb v súlade s technickými predpismi platnými na území Ruskej federácie a podpore slovenského vývozu zo strany Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a poisťovacej a úverovej spoločnosti Eximbanka SR.