Bez práce koláče: Jednoduchý plán na dosiahnutie finančnej nezávislosti

Diskusia 15  
Bez práce koláče: Jednoduchý plán na dosiahnutie finančnej nezávislosti
Zdroj: morningstar
Foto: getty images


21. 10. 2019 - Pohľad na osobné financie cez prizmu ekonómie poskytuje šikovný návod na úspešnú akumuláciu bohatstva.

Čo by ste robili, keby ste to mohli robiť? Nie ako superhrdina, ale ak by ste mali dostatok peňazí. Dali by ste výpoveď a šli za vysnívanou prácou? Napísali svoj magnum opus? Robili by ste dobrovoľníka na plný úväzok? Nech už je odpoveď akákoľvek, predpoklad je rovnaký. Finančná nezávislosť znamená byť pánom svojho času. Cieľom je dosiahnuť v živote bod, keď už nemusíte pracovať kvôli výplate. Na túto tému sa napísalo nespočetné množstvo kníh, ktoré tvrdia, že poznajú „tajomstvo“ na odomknutie tejto cesty. V skutočnosti ale nejde o žiadne tajomstvo. Ak si osvojíte niekoľko jednoduchých ekonomických konceptov, cesta vpred sa razom odomkne. Stále si to bude vyžadovať množstvo tvrdej práce, ale aspoň dokážete jednoduchšie zmapovať svoj kurz.

Osobná ekonómia  
Je to štúdia toho, ako nasmerovať naše obmedzené zdroje na splnenie všetkých našich potrieb. Každý z nás v podstate prevádzkuje vlastnú malú ekonomiku. Máme zdroje a máme potreby. Ako nasmerujeme tieto zdroje, ovplyvňuje to, koľko našich potrieb sa splní, nakoľko sa splnia a na ako dlho. V ekonómii sa učíme, že existujú iba tri spôsoby, ako dosiahnuť príjem - pôda, práca a kapitál. Ak chcete prestať pracovať, musíte mať k dispozícii ďalšie dva. Pôda vytvára príjem rôznymi spôsobmi. Môžete ju prenajať, predávať stromy alebo iné zdroje z nej, obhospodarovať ju, alebo len tak ju nechať aby sa časom jej hodnota zvýšila. Práca, asi všetci vieme čo znamená. A kapitál sú všetky ostatné „veci“, ktoré možno použiť, prenajať alebo nechať pracovať. Zvyčajne ide o tri druhy kapitálu. Fyzický kapitál ako vec. Napríklad, ak vlastníte traktor, môžete ho použiť na vytvorenie hodnoty na vašej pôde alebo ho môžete prenajať niekomu inému. V oboch prípadoch vám fyzický kapitál vytvára hodnotu. Duševný kapitál je hodnota akéhokoľvek majetku, ktorý ste získali prostredníctvom zákonom chránených nápadov, ako sú patenty alebo knihy. Finančný kapitál sú samotné peniaze.

Bez práce koláče: Jednoduchý plán na dosiahnutie finančnej nezávislosti

Cesta k slobode
Z týchto troch zdrojov pochádzajú všetky rôzne zdroje príjmov, ktoré si vieme predstaviť. Niektorí ľudia majú to šťastie, že už na počiatku života majú dostatok pôdy a / alebo kapitálu a preto nikdy nebudú potrebovať prácu pre zabezpečenie príjmu. Pre väčšinu z nás toto nie je náš prípad. Väčšina z nás začína bez akejkoľvek nehnuteľnosti alebo kapitálu a všetko čo máme, je schopnosť pracovať. Ako sa teda dostanete od práce, ako svojho jediného zdroja príjmu, k cieľu, že už nebudete musieť pracovať? Musíte si naplánovať, ako nasmerovať tok príjmov z tejto práce na investície do nehnuteľnosti a / alebo kapitálu.

Potreby: minulosť, prítomnosť a budúcnosť
Ekonomika je o využívaní našich zdrojov na uspokojenie našich potrieb. A potreby zohrávajú veľkú úlohu. Teraz by sa dalo hovoriť o Maslowovej hierarchii, alebo o rozdelení výdavkov do kategórie „potrieb“ a „želaní“. Ale teraz to skúsime ešte viac zjednodušiť. Vaše potreby spadajú do troch kategórií: minulosť, prítomnosť a budúcnosť. V tomto duchu môžeme vytvoriť mapu vašej osobnej ekonomiky, ktorá vyzerá asi takto.

Bez práce koláče: Jednoduchý plán na dosiahnutie finančnej nezávislosti

Váš súčasný príjem z práce je rozdelený na platby za peniaze, ktoré ste si v minulosti požičali, ktoré uspokojujú potreby a želania v súčasnosti a investujú sa do príjmu v budúcnosti. Takýto pohľad stavia rozhodnutia o každodenných nákupoch a pôžičkách do dlhodobej perspektívy. Jednoduché pravidlá nám pomáhajú zamerať sa na najdôležitejšie veci a ignorovať všetko ostatné. Tento model osobnej ekonomiky vám umožňuje ignorovať všetky podrobnosti, pre ktoré vás z rozpočtu rozbolí hlava a zjednodušuje problém do dvoch krokov. V prvom zabezpečte, aby ste časť svojho príjmu z práce smerovali do nehnuteľnosti / alebo kapitálu. V opačnom prípade sa k finančnej nezávislosti nikdy nedopracujete. Možno si to bude vyžadovať dôkladné preskúmanie toho, koľko z vášho príjmu smerovalo do nákupov v minulosti (čo by vás mohlo motivovať, aby ste sa v budúcnosti vyhýbali zvyšovaniu svojho dlhu), alebo by ste mohli prehodnotiť rýchlosť, akou ste míňali pri súčasnom životnom štýle.

Ste na ťahu
Ak chcete, aby bol tento koncept pre vás použiteľný, musíte pristúpiť aj k druhému kroku. K inventúre. Odkiaľ pramenia vaše príjmy? Ak by ste dnes prestali pracovať, aký vysoký príjem by vám priniesli vaše súčasné investície do nehnuteľnosti a kapitálu každý mesiac? Aké sú spôsoby, ako môžete lepšie využiť zdroje, ktoré v súčasnosti máte? Kam smeruje váš súčasný príjem? Akým percentom splácate pôžičky z minulosti? Aké percento smerujete do vašej budúcnosti? Keď sa pozriete na tieto čísla, myslíte si, že sú v rovnováhe? Poznáte niekoho, kto dosiahol finančnú nezávislosť a ako na to použili nehnuteľnosti alebo kapitál? Ako by ste mohli nasmerovať svoje vlastné prostriedky smerom k nehnuteľnosti a kapitálu takým spôsobom, aby vám vytvoril stály príjem?

Zmyslom investície je akumulácia nehnuteľnosti a kapitálu, ktoré vám poskytnú udržateľný príjem. Pri porovnávaní jednej investície s druhou, by ste ich mali odhadnúť skôr z hľadiska budúceho príjmu ako súčasnej hodnoty.

Ak nemôžete nájsť spôsob, ako investovať do budúcnosti, zostáva vám jediný zdroj príjmu v ktorom zostanete uviaznutí. Práca.