Harmonizovaná miera inflácie dosiahla v auguste 2019 hodnotu 3 %

Pridajte názor  Zdroj:

18. 9. 2019 - V auguste 2019 medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien dosiahla hodnotu 3 %.

V auguste 2019 medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien dosiahla hodnotu 3 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Priemerná ročná miera inflácie vyjadrená zmenou priemerného harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien za posledných 12 mesiacov oproti priemeru predchádzajúcich 12 mesiacov dosiahla v auguste 2019 hodnotu 2,5 %.
Medzimesačný harmonizovaný index spotrebiteľských cien 100,2 % bol ovplyvnený najmä zvýšením a znížením cien v odbore doprava (kladný príspevok 0,16 percentuálneho bodu), rozličné tovary a služby (kladný príspevok 0,03 p. b.), bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá (kladný príspevok 0,02 p. b.), reštaurácie a hotely (kladný príspevok 0,02 p. b.), alkoholické nápoje a tabak (kladný príspevok 0,02 p. b.), potraviny (kladný príspevok 0,01 p. b.), nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti (kladný príspevok 0,01 p. b.), rekreácia a kultúra (záporný príspevok 0,01 p. b.), odevy a obuv (záporný príspevok 0,03 p. b.).