NDS dá za servis a opravy informačného systému časti D1 a D3 viac ako 860 tisíc eur

Národná diaľničná spoločnosť zadala zákazku na štyri roky spoločnosti PPA Inžiniering cez verejnú súťaž spomedzi ponúk dvoch uchádzačov.

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) vynaloží na servisnú činnosť a opravy informačného systému diaľníc v pôsobnosti Strediska správy a údržby diaľnic Považská Bystrica takmer 868 tisíc eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Zákazku na štyri roky zadala spoločnosti PPA Inžiniering, s. r. o., Bratislava. Vyplýva to z výsledku verejnej súťaže, vyhlásenej vo februári tohto roka, pôvodná predpokladaná cena za tieto služby bola 880 tisíc eur bez DPH.

Servis a opravy informačného systému sa týkajú úsekov diaľnice D1 Sverepec – Vrtižer – Hričovské Podhradie a D3 Hričovské Podhradie – Žilina, Strážov. NDS už uzavrela rámcovú dohodu s PPA Inžiniering. Vybraný dodávateľ má zabezpečiť služby s podielom subdodávateľov 28 % zo zmluvnej hodnoty zákazky. Ide o odstraňovanie vád a porúch na technologických zariadeniach informačného systému úsekov D1 a D3, ako aj vykonávanie preventívnej kontroly a údržby jednotlivých technologických zariadení.

NDS dostala v tendri ponuky dvoch uchádzačov. Druhú ponuku predložila spoločnosť Deltech, a. s., Liptovský Mikuláš vo výške takmer 880 tis. eur bez DPH.

Súvisiace články

Aktuálne správy