Integračná politika na Slovensku sa neplní dostatočne

Pridajte názor  Zdroj:

16. 5. 2018 - Začleňovanie cudzincov do spoločnosti na Slovensku nenapreduje. Niektoré rezorty si totiž plnia svoje úlohy týkajúce sa integračnej politiky len okrajovo, alebo vôbec.

Začleňovanie cudzincov do spoločnosti na Slovensku nenapreduje. Niektoré rezorty si totiž plnia svoje úlohy týkajúce sa integračnej politiky len okrajovo, alebo vôbec. Únia miest Slovenska, Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS), ani samosprávne kraje, okrem Košického kraja, nerozpracovali regionálne integračné plány. Vyplýva to zo správy rezortu práce za minulý rok, ktorú v stredu vzala na vedomie vláda.

Jednotlivé ministerstvá ale aj kraje mali splniť niekoľko úloh, aby sa cudzinci do spoločnosti začlenili ľahšie. Samosprávne kraje mali vypracovať vlastné regionálne integračné koncepcie. Okrem Košického kraja tak neurobil ani jeden. Ďalším opatrením je zvýšenie informovanosti samospráv o inštitúciách, ktoré pôsobia v oblasti začleňovania cudzincov, ale aj zlepšenie celkového prístupu cudzincov k nájomnému bývaniu. Vláda sa zaviazala aj k podpore odborného dialógu o integrácii na rôznych úrovniach. V oblasti kultúry by sa malo zvýšiť zapojenie cudzincov do občianskeho, kultúrneho a politického života.

"Niektoré rezorty si plnia úlohy len okrajovo, respektíve ich neplnia vôbec. Únia miest Slovenska, ZMOS ani samosprávne kraje regionálne integračné plány nerozpracovali. Ministerstvo práce ale nemá možnosť vynútiť plnenie uvedených opatrení na úrovni iného rezortu a nemá vplyv ani na kvalitu odpočtov iných rezortov," uviedlo ministerstvo práce v správe. Rezort ďalej konštatuje, že nemá dosah na samosprávne kraje a ich rozpracovanie akčných plánov na podmienky plnenia integračnej politiky a kompetencie ministerstva sú limitované na trh práce. Preto ministerstvo práce plánuje prijať účinnejšie opatrenia na začleňovanie cudzincov a odporúča prijať novú strategickú politiku ohľadom riadenej a legálnej pracovnej migrácie v Slovenskej republike, ktorá by viedla k efektívnejšiemu prepojeniu regionálnej úrovne a štátu.