Slovenskí prvovýrobcovia mlieka nemali dobrý rok

V súvislosti s podporou je nutné konštatovať, že slovenskí prvovýrobcovia mlieka nemali dobrý rok. Uviedla to riaditeľka Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka (SZPM) Margita Štefániková.
Informovala, že prvých 10 mesiacov tohto roka prvovýrobcovia žili vo viere prísľubov, že sa nájdu v štáte zdroje na realizáciu systémových opatrení na rozvoj sektora mlieka a podporí sa sektor mlieka ešte v roku 2017. Toto sa neudialo a prvovýrobcovia mlieka to prijali ako krutý fakt.
Veľké rozčarovanie však podľa nej opäť prišlo vtedy, keď sa podpora pre sektor prvovýroby mlieka nedostala ani cez položku štátnej pomoci do návrhu štátneho rozpočtu na rok 2018. A tak zostali vypracované systémové opatrenia na rozvoj sektora mlieka bez finančného krytia len bezvýznamným kusom papiera.
Prvovýrobcovia podľa Štefánikovej veria, že sa im budúci rok podarí presvedčiť predstaviteľov štátu, že súčasné rozdiely v úrovni podpory medzi jednotlivými štátmi vážne oslabujú konkurencieschopnosť a môžu viesť k likvidácii chovu dojníc na Slovensku, čo by mohlo mať vážne dôsledky z hľadiska zachovania pôdnej úrodnosti, udržania krajiny a zamestnanosti na Slovensku.
„Taktiež dúfame, že štát prehodnotí opodstatnenosť našich požiadaviek a nájdu sa zdroje na financovanie systémových opatrení na rozvoj sektora mlieka, napríklad vo forme podpory cez tzv. zelenú naftu, a to nielen v roku 2018, ale aj v nasledovných rokoch,“ dodala Štefániková.
Doplnila, že veľkým hendikepom pre slovenských prvovýrobcov naďalej zostávajú veľké rozdiely v príjmoch oproti ich európskym kolegom. Tie sú spôsobené jednak nižšími nákupnými cenami mlieka na Slovensku, ktoré dlhodobo zaostávajú za priemerom EÚ približne o 3 až 4 eurocenty na kilogram mlieka, a tiež výrazne nižšou podporou štátu v porovnaní s okolitými krajinami.

Súvisiace články

Aktuálne správy