Analýza trhu s plynom v USA

, Colosseum Foto:SITA

Aj napriek boomu ťažby plynu z bridlíc sú USA stále čistými dovozcami plynu. Situácia by sa podľa odhadov EIA mala zmeniť až v roku 2017, kedy by produkcia plynu v USA mala kompletne pokryť domácu spotrebu.

Tohtoročná zima bola mimoriadne studená a zásoby plynu poklesli hlboko pod päťročný priemer. Existujú dokonca špekulácie o tom, že ani pri súčasných úrovniach ťažby nebudú výrobcovia plynu schopní doplniť v dostatočnej miere zásoby plynu do budúcej zimy.

Podľa EIA porastie produkcia plynu v USA do roku 2030 iba o 12 %, napriek tomu práve plyn je najviac rastúci zdroj energie v tomto období. Do roku 2040 by mal jeho podiel na energetickom mixe v USA vzrásť podľa EIA zo súčasných 31 % na 38 %. Obnoviteľné zdroje energie by mali vzrásť zo súčasných 11 % na 12 %. Použitie ostatných zdrojov energie by malo podľa projekcií EIA poklesnúť.

V súčasnej dobe existujú žiadosti na americkom ministerstve energetiky požadujúcich export plynu z USA v objeme viac ako 60 percent súčasnej produkcie. Celkovo ide presne o 42 miliárd kubických stôp denne. Väčšina týchto žiadostí bola už ministerstvom schválená. Hlavným dôvodom je snaha dostať plyn na trhy v Japonsku, kde sa plyn štyrikrát drahší ako v USA a na trhy EÚ, kde je plyn trikrát drahší. EÚ ako celok importovala len okolo 30 miliárd kubických stôp denne. Japonsko importuje okolo 12 miliárd kubických stôp denne.

Ťažba z bridlíc v USA je pri súčasných cenových úrovniach v USA nerentabilná a ťažiari spoliehajú prave na export, ako na svoju záchranu. Export plynu by znížil svetové ceny plynu a zvýšil by domáce ceny. EÚ sa v rámci obchodných rozhovorov s USA snažia dosiahnuť dohodu, ktorá by umožňovala dovoz skvapalneného zemného plynu (LNG). Krajiny strednej Európy chcú spolupracovať s americkými energetickými spoločnosťami na vytvorení aliancie, ktorá by vo Washingtone presadzovala uvoľnenie amerických obmedzení na vývoz plynu. Povolenie exportu plynu do Európy by znamenalo väčšiu nezávislosť na dovoze plynu z Ruska.

Španielsko v minulých rokoch investovalo do prepravy skvapalneného zemného plynu a vlastní 7 z 22 terminálov v Európe, ktoré tvoria až 36 percent kapacity na prepravu LNG. Podľa José Manuela Soria, španielskeho ministra priemyslu a energetiky, by krajina mohla okamžite dodávať do Európy až 10 percent súčasného objemu plynu, ktorý je z Ruska transportovaný cez Ukrajinu. Výhľadovo by Španielsko mohlo dodávať až 50 percent. Rusko dodáva do Európy takmer tretinu spotreby plynu a polovica z neho tečie cez Ukrajinu.

V súvislosti s uvoľňovaním amerického exportu plynu by malo dôjsť k nivelizácii amerických a svetových cien. To by mohlo priniesť investorom, ktorí vo vhodnej chvíli nakúpi americký zemný plyn, zaujímavé zisky.

Autor : Vít Jedlička, analytik, Colosseum a.s.

Súvisiace články

Aktuálne správy