Stavba obchvatu Košíc ide podľa plánu, budujú nosné konštrukcie mostov

Výstavba rýchlostnej cesty R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany, II. úsek postupuje v zmysle harmonogramu. „V prípade najdlhšieho mosta v rámci úseku, ktorý je nad železničnou traťou a cestou III. triedy, sa v najbližšom období priblížime k míľniku, keď má byť dobudovaná nosná konštrukcia,“ informovala v stredu Národná diaľničná spoločnosť (NDS).

Daný most má dĺžku 284 metrov. V najbližšom období výstavba nadviaže na práce spočívajúce v navážke kameniva a štrku či v budovaní násypov. Na mostoch pokračujú práce na vŕtaní pilót, armovaní a betonáži opôr priečnikov, budujú sa aj nosné konštrukcie. Za uplynulé obdobie sa podľa NDS uskutočnili práce na budovaní a svahovaní násypových telies, budovaní priepustov, kladení kanalizácie s osadením uličných vpustov či odťažovanie konsolidačných násypov.

Takisto sa realizovalo kladenie podkladového asfaltového hrubozrnného betónu. Na mostoch prebiehali práce na veľkopriemerovom pilótovom založení, debnení a armovaní pilierov, priečnikov a drieku opory. Úsek stavby košického obchvatu je dlhý 14,2 kilometra, bude mať 13 mostov a tri križovatky. Projektu zahŕňa 7,2 kilometra protihlukových stien a 52 preložiek inžinierskych sietí. Výstavba sa začala v marci 2022, motoristom by mal úsek slúžiť od roku 2025. Súčasť juhovýchodného obchvatu mesta bude mať napojenie na diaľnicu D1 v úseku Budimír – Bidovce.

Viac o téme: Košice , NDS , R2 , výstavba

Súvisiace články

Aktuálne správy