Najcennejšia komodita budúcnosti: Vaša vodná stopa je rovnako dôležitá ako stopa uhlíková

Diskusia 8  
Najcennejšia komodita budúcnosti: Vaša vodná stopa je rovnako dôležitá ako stopa uhlíková
Zdroj: QZ
Foto: SITA/AP;getty images


19. 12. 2018 - Najhodnotnejšou komoditou na svete nie je krásne sa lesknúci zlatý kov, ale voda. Tá je dnes ešte v mnohých častiach sveta braná za samozrejmosť, ale len do vtedy, keď prestane populácii stačiť. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je množstvo čistej vody limitované a jej kvalitu ohrozujú mikrobiologické znečistenie, jedovaté chemikálie a rádioaktivita.

Je ráno a práve ste sa zobudili. Otvárate skriňu, siahnete po svojom obľúbenom bavlnenom tričku, ale zo skrine sa vyvalí len dávka vody. Nerozumiete tomu a v zmätku siahnete po telefóne. Ale namiesto smartfónu vám ruka skončí v kaluži vody. "Čo to má znamenať?  Odkiaľ pochádza všetka táto voda?"

Je neviditeľná, ale nájdeme ju vo všetkom, čo jeme, nosíme a používame. Od pestovania plodín, cez ťažbu kovov, farbenie textílií až po výrobné linky, na ktorých sa skladajú naše telefóny. Bez vody niet života.

Ale prečo voda vytiekla zo skrine? Až 3900 litrov bolo potrebných na výrobu tohto zdanlivo neškodného bavlneného trička. Aj keď si myslíte, že ste svojou voľbou podporili šetrný postoj k životnému prostrediu výberom prírodného materiálu, stále je to množstvo vody, ktorá sa použije na pestovanie, bielenie, pranie a farbenie bavlny.  Určité normy kvality vody potom musia byť splnené aj po použití hnojív, pesticídov a chemikálií potrebných na premenenie semien bavlny na tričko. Podobne sa dá spočítať aj vodná stopa vášho telefónu, čo je približne 13 000 litrov potrebných na výrobu všetkých častí telefónu vrátane čipu, skla, plastových a kovových komponentov.

Najcennejšia komodita budúcnosti: Vaša vodná stopa je rovnako dôležitá ako stopa uhlíková

Je zrejmé, že táto voda nepochádza z vášho kohútika, ale z krajín ako je India, Čína, Turecko, Egypt, Bangladéš, Mexiko alebo Brazília. Pochádza z riek a prírodných nádrží v tých najodľahlejších a najchudobnejších regiónov sveta, kde ochrana životného prostredia nie je agendou dňa, kde by čistá pitná voda nemusela byť prístupná pre všetkých a kde malé množstvo vody je k dispozícii tomu, kto ponúkne za ňu najviac.

Najcennejšia komodita budúcnosti: Vaša vodná stopa je rovnako dôležitá ako stopa uhlíková

Táto súťaž o vodu príliš často vysušuje rieky, ponecháva len suché koryto počas väčšiny roka, s negatívnym dopadom na celé ekosystémy. Odsáva viac podzemných vôd, než čo dokáže príroda doplniť. Cez čoraz hlbšie vrty nakoniec tieto prirodzené zásobárne, kedysi plné vody, zostávajú prázdne.

Dnes trápi nedostatok vody 4 miliardy ľudí. Znečisťujúce látky vstupujú do sladkých vôd z poľnohospodárstva, priemyslu aj domácich zdrojov a vážne zhoršujú kvalitu vody. Biologická rozmanitosť sa vytráca, približne 20 % sladkovodných druhov rýb už vymizlo alebo sa stali ohrozeným druhom. Správa o globálnych rizikách Svetového ekonomického fóra opakovane hodnotila vodnú krízu ako jedno z globálnych rizík s najväčším vplyvom.

Najcennejšia komodita budúcnosti: Vaša vodná stopa je rovnako dôležitá ako stopa uhlíková

Neexistuje žiadny obchodný dôvod, prečo k vode nepristupovať inak. Vedúce spoločnosti už ukazujú cestu, ktorou ísť. Popredné severské značky ako H & M a Ikea spolupracujú so Švédskou iniciatívou pre textilnú vodu na znížení vodnej stopy svojich dodávateľov. Berúc do úvahy, že celková vodná stopa pre top 10 odevných spoločností predstavuje najmenej 2800 miliárd litrov vody ročne, čo je viac ako 1 milión olympijských bazénov. Je jasné, že zmena spôsobu výroby odevov môže priniesť obrovské výhody. Podporovatelia projektu OSN Global Compact sa zaviazali k neustálemu pokroku vo vodnom hospodárstve a prispievaniu k dosiahnutiu cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

Zatiaľ čo mnohí z nás majú ten luxus, že im čistá voda voľne vyteká z kohútika, že sa odpad odváža a spracúva, a že obchody sú vždy dobre zásobené, tešia sa z tohto luxusov na účet iných. Už nemôžeme ignorovať vplyvy našej vodnej stopy len preto, že sa to deje v inej časti sveta. Musíme sa stať globálnymi občanmi, pripravenými na starostlivosť o vodu, kdekoľvek sa používa, aby sme zabezpečili, že sa s ňou zaobchádza s úctou, ktorú si zaslúži (nie na splachovanie toaliet).

Keď sa zohnete a poutierate vodu v ktorej stojíte, a pripravíte sa, aby ste si obliekli svoje tričko nasaté vodou, a siahnete po svojom vodou napitom mobile, mali by ste sa zamyslieť, čo by ste proti tomu dokázali urobiť. A odkaz je celkom jednoduchý, menšia spotreba, väčšia starostlivosť.

Najcennejšia komodita budúcnosti: Vaša vodná stopa je rovnako dôležitá ako stopa uhlíková

Priemerná americká vodná stopa je 7800 litrov za deň, priemerná nemecká 3900 litrov a čínska 2900 litrov. Než sa vyberiete na nákupy nového oblečenia, predobjednáte si najnovší, ešte len do predaja pripravený model mobilného telefónu, alebo si kúpite viac jedla, ako dokážete zjesť, zvážte, ako bude vaša vodná stopa rásť po týchto nákupoch.

Ak nezačneme robiť udržateľnejšie spotrebiteľské rozhodnutia o materiálnych veciach, ktoré nakupujeme, bude príliš neskoro na zmenu. Už teraz tlačíme našu planétu za jej hranice. Bez náležitej starostlivosti, aby sa zabezpečilo, že viac vody prenecháme na podporu plnej rozmanitosti sladkovodných a pobrežných ekosystémov, stratíme ekonomické príležitosti, ktoré pochádzajú z živých riek, jazier, delt a ústí riek. Taktiež nebudeme mať dostatok čistej vody na pitie, na pestovanie potravín, na výrobu tovarov, ktoré denne užívame.

Najcennejšia komodita budúcnosti: Vaša vodná stopa je rovnako dôležitá ako stopa uhlíková

Rovnako sa musíme dôkladne pozrieť na naše inovácie skôr, ako sa stanú samozrejmosťou. Nedávna štúdia posúdila, že ročná spotreba pri ťažbe Bitcoinov je takmer rovnaká ako spotreba Írska. Vodná stopa elektrickej energie potrebnej na napájanie týchto bitcoinových ťažobných počítačov sa odhaduje na 4,27 miliardy litrov sladkej vody za deň, alebo 1555 miliárd litrov ročne.

Ako spotrebitelia si môžeme vybrať, kupovať značky, ktoré citlivo pristupujú k spotrebe vody. Pozrite sa na to, čo robia spoločnosti, ktoré deklarujú trvalú udržateľnosť vody vo svojom dodávateľskom reťazci. Preštudujte si ich správy o trvalej udržateľnosti, vyhlásenia, sprístupnené informácie. Skúste sa dozvedieť čo najviac o ich programoch. Je to naša spoločná domáca úloha, aby sme zistili, kto sú tieto spoločnosti a čo robia preto, aby zvrátili tieto znepokojujúce trendy. A ak to nestačí, musíme od nich požadovať viac.

Úspech sa často meria v tom, koľko toho máme. Vyššie príjmy, po ktorých nasleduje viac oblečenia, autá, elektronika, väčšie domy a plné skrine. Úspech pre firmu znamená zvýšenie predaja, plány na rozširovanie a získavanie ďalších zákazníkov. To všetko je cenovo dostupné. Zatiaľ čo voda je obnoviteľným zdrojom, nie neobmedzeným zdrojom. Zaviažme sa ako spotrebitelia, osoby s rozhodovacími právomocami a angažovaní globálni občania, aby sa voda konečne začala považovať za nenahraditeľný životný zdroj, ktorým v skutočnosti aj je.