Ministerstvo hospodárstva uvoľnilo zo štátnych rezerv palivá

Diskusia 1  Zdroj:

9. 11. 2018 - Distribúcia uhľovodíkových palív v Nemecku už takmer vyčerpala kvóty benzínu a motorovej nafty, ktoré pred dvoma týždňami uvoľnilo spolkové ministerstvo hospodárstva zo štátnych rezerv pre zásobovaciu sieť.

Distribúcia uhľovodíkových palív v Nemecku už takmer vyčerpala kvóty benzínu a motorovej nafty, ktoré pred dvoma týždňami uvoľnilo spolkové ministerstvo hospodárstva zo štátnych rezerv pre zásobovaciu sieť. Napriek tomu napätie v nej neoslabilo. V piatok o tom informovalo združenie EBV v Hamburgu.

Ministerstvo uvoľnilo 24. októbra pre trh 70.000 ton benzínu. 150.000 ton motorovej nafty a 56.000 ton kerozínu.

Uvoľnené množstvo benzínu a motorovej nafty sa už takmer vyčerpalo, kerozínu zostala ešte jedna tretina. Odberatelia platia za palivá aktuálnu trhovú cenu.