Obchodný prebytok Írska sa v marci zvýšil

Pridajte názor  Zdroj:

16. 5. 2018 - Prebytok zahranično-obchodnej bilancie Írska sa v marci zvýšil, keďže dovoz klesol viac ako vývoz. Ukázali predbežné údaje z Centrálneho štatistického úradu.

Prebytok zahranično-obchodnej bilancie Írska sa v marci zvýšil, keďže dovoz klesol viac ako vývoz. Ukázali predbežné údaje z Centrálneho štatistického úradu.

Obchodný prebytok Írska po úprave o sezónne vplyvy vzrástol v marci na 4,03 miliardy eur z 3,96 miliardy eur vo februári.

V rovnakom mesiaci minulého roka 2017 však malo Írsko vyššie kladné obchodné saldo, a to 4,86 miliardy eur.

Vývoz z Írska sa v marci znížil o 5 % oproti predchádzajúcemu mesiacu, ale dovoz sa prepadol ešte strmšie, až o 9 %.

V medziročnom porovnaní a na neupravenom základe klesol írsky vývoz v marci o 7 %, zatiaľ čo dovoz sa mierne zvýšil o 0,3 %.

Írska ekonomika je tesne previazaná s britskou a väčšina írskeho exportu smeruje do Spojeného kráľovstva. Vláda v Dubline sa preto obáva dôsledkov brexitu a najmä tzv. tvrdej hranice, teda colných kontrol na hraniciach medzi Írskou republikou a britskou provinciou Severné Írsko.