Reguláciou k prosperite: Čím bohatšie krajiny, tým vyššie výdavky

Pridajte názor  
Reguláciou k prosperite: Čím bohatšie krajiny, tým vyššie výdavky
Zdroj: Bloomberg
Foto: thinkstock


15. 11. 2016 - Namiesto neustáleho opakovania všetkých predností voľného trhu, ktorým ale dnes už len máloktorý odborník skutočne verí, by sme sa mali začať venovať efektívnej regulácii.

Nový think tank Niskanen Center, na čele s prezidentom Willom Wilkinsonom núti libertariánov, aby sa zmierili s nasledujúcim faktom: všeobecne platí, že čím bohatšie krajiny, tým vyššie sú výdavky jej vlády. Platí to ako u rozdielnych krajín, tak pri jednotlivých krajinách v čase. Veľký vládny sektor dnes nájdeme v krajinách, ako je Francúzsko, Dánsko či Fínsko. Malý vládny sektor v krajinách ako je Nigéria, Bangladéš či Sudán.

Príčina popísaného javu môže byť dvojaká.
- Vládne výdavky môžu byť druhom luxusného tovaru, ktorý si môžu dovoliť len bohatšie krajiny.
- Vláda môže na ekonomike parazitovať a tento parazit rastie s tým, ako sa zväčšuje celá ekonomika.

Ale je tiež možné, že vyššie vládne výdavky dokonca vedú k väčšej prosperite. Wilkinson tvrdí, že nech je už príčina akákoľvek, bohaté krajiny jednoducho majú veľký vládny sektor. Následne dodáva, že libertariáni by sa vo svetle spomínanej reality mali zamerať na obmedzenie plytvania vo vládnom sektore.

Reguláciou k prosperite: Čím bohatšie krajiny, tým vyššie výdavky

"O obmedzení vládnych výdavkov začnete uvažovať inak vo chvíli, keď toto obmedzenie prestanete vnímať ako súčasť veľkého plánu, ktorého cieľom je zlikvidovať celú vládu. Namiesto snáh o celkové zníženie vládnych výdavkov sa zameriate na ich optimalizáciu a efektivitu. Ak viete, že vláda jednoducho bude veľa utrácať a nechcete, aby plytvala, musíte sa snažiť o to, aby výdavky boli dobre premyslené,"
píše Wilkinson. A radí tiež, aby sa libertariáni namiesto daní a redistribúcia začali viac zameriavať na reguláciu.

Wilkinson má vo svojom pohľade pravdu a jeho pohľadu by sa mali držať všetci konzervatívci.Pokiaľ má nejaká ideológia prežiť a zostať relevantná, musí byť priebežne modernizovaná a to platí aj o libertariánstve.

 

Autorom je ekonóm Noah Smith.