Stavebné sporenie - spravodajstvo

Objem úverov na bývanie ku koncu júla vzrástol na 23,6 mld. eur
TASR - 4. 9. 2017
Objem úverov na bývanie ku koncu júla tohto roka dosiahol 23,6 miliardy eur. Medzimesačne objem poskytnutých pôžičiek vzrástol o 230,1 milióna eur, medziročne stúpol o 2,92 miliardy eur.
Wüstenrot poisťovňa počíta s poistným cez 58 mil. eur
SITA - 28. 8. 2017
V medziročnom porovnaní je to zhruba rovnaká hodnota ako v roku 2016.
Sporiteľňa Wüstenrot uzatvorila za polrok zmluvy za 153 mil. eur
SITA - 8. 8. 2017
V medziročnom porovnaní sa objem cieľových súm zvýšil o 24,6 %.
Wüstenrot poisťovňa ku koncu júna s predpisom poistného takmer 30 mil. eur
SITA - 8. 8. 2017
Hospodársky výsledok spoločnosti pred zdanením dosiahol ku koncu júna 3,55 mil. eur.
Počet uzatvorených zmlúv v PSS v prvom polroku vzrástol
SITA - 3. 8. 2017
Prvá stavebná sporiteľňa uzatvorila v prvom polroku so svojimi klientmi 85 729 zmlúv o stavebnom sporení.
Ku koncu júna objem úverov na bývanie vzrástol na 23,4 miliardy eur
TASR - 2. 8. 2017
Objem úverov na bývanie ku koncu júna tohto roka dosiahol 23,4 miliardy eur. Medzimesačne objem poskytnutých pôžičiek vzrástol o 267,5 milióna eur, medziročne stúpol o 2,9 miliardy eur.
Ku koncu apríla dosiahol objem úverov na bývanie 22,8 mld. eur
Objem poskytnutých úverov na bývanie na Slovensku rastie. Banky ku koncu apríla tohto roka poskytli úvery v objeme 22,8 miliardy eur.
Wüstenrot poisťovňa dosiahla kvartálne poistné za 15,5 mil. eur
SITA - 31. 5. 2017
Hrubý zisk spoločnosti bol ku koncu prvého štvrťroka na úrovni 1,8 mil. eur.
Sporiteľňa Wüstenrot uzatvorila za štvrťrok zmluvy za 90,5 mil. eur
SITA - 31. 5. 2017
V medziročnom porovnaní je to nárast o 35,3 %.
PSS plánuje v tomto roku uzatvoriť 140 tisíc zmlúv o stavebnom sporení
Celkový objem cieľových súm by mal byť vo výške 2,61 mld. eur.
Strana 1 z 10Staršie