Narodenie dieťaťa

Pre väčšinu rodičov je narodenie dieťaťa napriek značnej finančnej záťaži okamihom radosti, ktorá však môže byť zakalená starosťami o finančné zaistenie potomka v budúcnosti. Riešením môžu byť rôzne formy sporenia ponúkané finančnými inštitúciami. Medzi jednoduchšie patria rôzne formy vkladov, zo sofistikovanejších sú tu podielové fondy či kapitálové a investičné poistenia.

Počítajte s tým, že prírastok do rodiny pohltí pätnásť až dvadsaťpäť percent čistých príjmov vašej domácnosti bez ohľadu na ich výšku.

Detské vkladné knižky patria k už tradičným produktom. V súlade so záujmami dieťaťa niektoré banky obmedzujú prístup rodičov, ale i potomka, k peniazom až do dovŕšenia pätnásteho, respektíve osemnásteho roku života. Podobné bariéry môžu vznikať takisto pri sporiacich účtoch založených v prospech neplnoletých. Rôzne zvýhodnenia majú motivovať rodičov ku sporeniu pre deti.

Dobrým nástrojom vhodným na sporenie pre dieťa môže byť tiež stavebné sporenie, ktoré možno v päťročných cykloch obnovovať a vďaka štátnej podpore dosiahnuť veľmi atraktívne zhodnotenie pri nízkom riziku.

Sporiť pre dieťa možno takisto prostredníctvom otvorených podielových fondov. Fondy investujú do mnohých druhov aktív (akcií, dlhopisov či pokladničných poukážok) a v dlhodobom horizonte (päť a viac rokov) dosahujú lepšie zhodnotenie než bežné vklady.

Pri finančnom zaistení detí alebo vnúčat je významným pomocníkom životné poistenie detí. Tu už nejde len o sporenie. Dieťa môže byť zabezpečené pre prípad úmrtia alebo invalidity jedného či oboch rodičov, súčasne je úrazovo poistené a môže získať ďalšie výhody. Rady, ako si vybrať poisťovňu a na čo si dať pozor pri zjednávaní poistenia, nájdete tu.

TIP: Sporenie pre deti je záležitosťou na mnoho rokov. Doporučujeme na to využiť stavebné sporenie alebo zmiešané a akciové otvorené podielové fondy, či investičné životné poistenie, ktoré v dlhodobom horizonte ponúkajú vyššie zhodnotenie než vkladné knižky.