Sporenie pre deti v otvorených podielových fondoch

Peniaze, ktoré sporíte pre deti, môžu byť investované počas veľmi dlhej doby. To umožňuje ich vloženiedo produktov s vyšším rizikom. Jednou z možností sú otvorené podielové fondy. Pre dlhodobejšie investovanie sú vhodné predovšetkým akciové, fondy fondov a zmiešané. Napriek tomu že hodnota podielových listov týchto fondov môže krátkodobo vykazovať veľké výkyvy hore a dole, z dlhodobého hľadiska (desať a viac rokov) majú veľký rastový potenciál.

Hodnota 1000 korún investovaných do rôznych nástrojov po 1, 2, 3, 5 a 10 rokoch
 roky 1 2 3 5 10
 vkladná knižka (úrok 5 % ročne) * 1043 1087 1133 1231 1516
 fondy ** peňažného trhu 988 1026 1061 1109 1452
  dlhopisové 994 1024 1051 1187 1751
  zmiešané 1042 1134 1170 1455 2143
  akciové 1187 1550 1294 1735 2771
* po zdanení
** priemerné výsledky fondov daného typu; prameň: www.micropal.com

Podielové listy nakúpené na meno dieťaťa mladšieho ako 18 rokov nemožno bez súhlasu súdu predať.
Je preto lepšie, pokiaľ sa sporenie vykonáva na účet jedného z rodičov.

Viac o otvorených podielových fondoch.