Na čo si treba dať pozor pri dojednávaní poistenia

  • Pri výbere poisťovne a jej produktu je vhodné si dobre prečítať poistné podmienky, hlavne tie, ktoré sú napísané malými písmenami. Dôležité sú odstavce týkajúce sa výnimiek z poistenia, teda situácií, kedy poisťovňa nemusí platiť.

  • Veľa poisťovní ku kapitálovému poisteniu detí naviac pridáva úrazové, cestovné a iné pripoistenie, niektoré zdarma, iné voliteľné za príplatok, ale väčšinou je nákup týchto produktov dohromady lacnejší ako ich obstaranie samostatne.

  • Vzhľadom k tomu, že prípadné podiely na výnosoch sú závislé na hospodárení poisťovne, je dobré sa spýtať na výsledky dosiahnuté v minulých rokoch.

  • Pri dojednávaní kapitálového životného poistenia ide o vzťah na veľa rokov. Je preto potrebné voliť poisťovne, u ktorých sa dá očakávať, že na trhu budú aj za 10 či 20 rokov.