V 2. penzijnom pilieri majú Slováci nasporených vyše 11 miliárd eur

Diskusia 2  Zdroj: TASR

10. 8. 2021 - Hodnota majetku sporiteľov v 2. dôchodkovom pilieri je aktuálne na úrovni niečo vyše 11,35 miliardy eur.

Hodnota majetku sporiteľov v 2. dôchodkovom pilieri je aktuálne na úrovni niečo vyše 11,35 miliardy eur. Informovala o tom Asociácia dôchodkových správcovských spoločností (ADSS). Údaje sú k 6. augustu. Väčšina týchto úspor (viac než sedem miliárd eur) sa nachádza v garantovaných fondoch, zvyšok (okolo štyroch miliárd) v negarantovaných.

Spomedzi garantovaných penzijných fondov je najviac peňazí nasporených v dlhopisovom dôchodkovom fonde GARANT v Allianz Slovenskej dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS), a to celkovo takmer 2,5 miliardy eur. Čistú hodnotu majetku prevyšujúcu jednu miliardu eur dosiahli aj dlhopisové garantované fondy SOLID od NN DSS, dlhopisový fond od Uniqa DSS a KLASIK od VÚB Generali DSS. Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond 365.life mal k 6. augustu naakumulovaných okolo 429 miliónov eur.

V rámci negarantovaných fondov v 2. pilieri je najviac prostriedkov nasporených v indexovom negarantovanom fonde od Uniqa DSS, a to takmer jedna miliarda eur. Nad 900 miliónov eur sa nachádza aj v akciovom fonde PROGRES od Allianz Slovenskej DSS. Indexový negarantovaný fond od VÚB Generali DSS s názvom INDEX má naakumulovaných viac než 656 miliónov eur, indexový fond od NN DSS Index Global okolo 440 miliónov eur a prvú päťku uzatvára akciový fond Dynamika od NN DSS s viac než 265 miliónmi eur.

Hodnota majetku sporiteľov v 3. penzijnom pilieri bola k 6. augustu na úrovni zhruba 2,93 miliardy eur, z toho veľká väčšina (viac než 2,8 miliardy eur) sa nachádzala v príspevkových doplnkových dôchodkových fondoch (DDF). Najviac peňazí v rámci tohto piliera Slováci nasporili vo Vyváženom príspevkovom DDF od NN Tatry – Sympatia doplnková dôchodková spoločnosť (DDS), a to okolo 692 miliónov eur. V príspevkovom DDF Comfort Life 2030 od DDS Tatra banky Slováci nasporili viac než 436 miliónov eur a prvú trojku uzatvára príspevkový DDF Stabilita od DDS Stabilita, kde je naakumulovaných okolo 344 miliónov eur.

Okolo 108 miliónov eur Slováci nasporili vo výplatných doplnkových dôchodkových fondoch, spomedzi ktorých bolo k 6. augustu najviac vo fonde od NN Tatry – Sympatia DDS, a to takmer 37 miliónov eur.