O odklad splátky v banke môže požiadať ktorýkoľvek dlžník

Diskusia 3  
O odklad splátky v banke môže požiadať ktorýkoľvek dlžník
Zdroj: TASR
Foto: getty images


16. 4. 2020 - Ľudia už môžu v bankách žiadať o odklad splátok, ak majú finančné problémy. Za tento krok pritom finančné inštitúcie nemôžu pýtať žiadny poplatok.

Odklad splátok slúži na to, aby ľudia pri dočasnom výpadku príjmov nemuseli splácať splátky úveru. Treba však myslieť na to, že tieto splátky budú musieť zaplatiť neskôr. Odklad splátok neznamená ich odpustenie. "Ak vie klient splácať splátky aj v súčasnej situácii, nepotrebuje žiadať o odklad. Úver sa totiž úročí aj počas doby odkladu. To znamená, že v budúcnosti zaplatí úroky aj za obdobie odkladu, keďže má stále požičané peniaze," upozorňuje na svojej stránke Národná banka Slovenska (NBS). Spôsob úhrady týchto úrokov s klientom banka dohodne po schválení odkladu splátok.

O odklad splátok je najlepšie požiadať elektronicky. Ľudia ho nájdu na internetovej stránke banky, nebankovej spoločnosti, ale aj lízingovej spoločnosti, ktorá poskytla úver, prípadne môžu oň požiadať aj cez internetbanking. Žiadosť je možné podať aj písomne. Túto možnosť by mali ľudia využiť len vtedy, ak nemajú možnosť komunikovať elektronicky. Tlačivá sú k dispozícii na pobočkách bánk, alebo si vzor môžu nájsť na internetovej stránke banky, alebo spoločnosti, ktorá poskytla úver.

Každá banka žiadosť o odklad posúdi. Podmienkou je, že klient nesmie meškať so splátkou viac ako 30 dní, zároveň nemešká so splátkami ani v prípade iného úveru a nemôže byť v osobnom bankrote. "Na odklad splátok sa nevyžaduje dokladovanie príjmu ani vyhlásenie o finančnej situácii klienta. Žiadosť je veľmi jednoduchá," uviedla NBS. Klient vyplní údaje o sebe, označí zmluvu, pri ktorej žiada o odklad, najlepšie uvedením čísla zmluvy, tiež vyplní na koľko mesiacov žiada o odklad splácania.

Žiadosť je možné podať kedykoľvek od 9. apríla tohto roka. "Ak klient neuhradil splátku, ktorej splatnosť nastala v lehote nie dlhšie ako 30 dní pred podaním žiadosti, tak môže požiadať o odklad aj tejto splátky," tvrdí NBS. Požiadať o odklad pritom môže ktorýkoľvek dlžník na zmluve.

V prípade, že klient nebude schopný splácať svoje záväzky po skončení odkladu splátok, mal by kontaktovať vopred svoju banku a dohodnúť sa s ňou na ďalšom postupe.
NBS tiež informuje, že sa na ňu ľudia môžu obrátiť, ak banka odmietne prijať žiadosť, alebo neposkytne informácie o odklade splátok. "Pri odmietnutí odkladu splátok musí banka alebo spoločnosť, ktorá poskytla úver, napísať dôvody," upozornila NBS. Ak uvedené dôvody nie sú podľa finančného spotrebiteľa pravdivé, môže tiež kontaktovať NBS.