Preklepnite si svojich zamestnancov!

Diskusia 1  
Preklepnite si svojich zamestnancov!
Zdroj:

23. 8. 2012 - Sú vo Vašej spoločnosti správni ľudia na správnych pozíciách?

 • Sú vo Vašej spoločnosti správni ľudia na správnych pozíciách? Sú Vaše tímy postavené efektívne? Ideálny človek na ideálnom mieste dokáže podať vysoké výkony a tvoriť zisk pre firmu!
 • Sú Vaši zamestnanci lojálni? Čo od nich môžete očakávať? Akí sú naozaj? Ukážeme Vám osobnostnú diagnostiku Vašich zamestnancov a tiež aké je riziko ich správania. Majte svojich zamestnancov pod kontrolou!
 • Ponúkame Vám úsporu času a nákladov. Pretože ak svojich zamestnancov nebudete musieť denno-denne kontrolovať, budú spokojní na svojich pozíciách a budú podávať vysoké výkony Vy usporíte čas a firma vytvorí zisk!
 • Pomocou osobnostnej charakteristiky vytvoríme vo Vašej firme vzájomnú spokojnosť. Budú spokojní zamestnanci, vedenie spoločnosti a výkonnosť spoločnosti sa zvýši.

Pracujeme  vysoko validnými psychodiagnostickými testami osobnostný rysov, a predpokladov správania, ktoré sú podstatné pre úspech v zamestnaní, v medziľudských vzťahoch, pri vzdelávaní a v živote všeobecne. Odhaľuje dispozície k dysfunkčným a rizikovým vzorcom správania, ktoré sa môžu prejaviť len v krízových a záťažových situáciách. Tieto vzorce správania negatívne ovplyvňujú výkonnosť, lojalitu, pracovnú nasadenosť, medziľudské vzťahy a chod organizácie.  V pracovnom kontexte môžu znemožniť efektívnu komunikáciu či vedenie tímu a znížiť tak produktivitu, zisk Vašej firmy.

Ukážeme Vám aké sú vnútorné hodnoty, preferencie a motívy Vašich zamestnancov. Na ich základe je možné odvodiť, aká pozícia, práca a prostredie bude zamestnanca najviac motivovať a uspokojovať. Je tak možné predpovedať, do akej miery bude pracovníkovi "sedieť" pozícia, pracovný tím či firemná kultúra spoločnosti a akú organizačnú kultúru bude on sám v roli vedúceho pravdepodobne vytvárať.

Projekt poznáte svojich zamestnancov odporúčame:

 • Pri nábore nových zamestnancov. Ak prijmete ideálneho človeka, ušetríte čas aj peniaze.
 • Pri reorganizácií organizačnej štruktúry spoločnosti.
 • Pri stagnácii spoločnosti, pretože dokážeme odhaliť a vyriešiť prečo spoločnosť stagnuje a čo treba urobiť pre rast.
 • Pri tvorbe tímov.
 • Pri tvorbe odmeňovacieho systému alebo motivačného plánu.
 • Pre rozvoj zamestnancov.
 • Pre osobný rozvoj menších podnikateľov.

Cena diagnostiky je 98 eur. V cene sú zahrnuté vysoko validné osobnostné testy, hĺbkové interwiev, vypracovanie osobnostnej diagnostiky zamestnanca, prieskum situácie na pracovisku a následný follow up v trvaní 6 mesiacov.

Poskytujeme svojim klientom 100%nú záruku kvality a diskrétnosti.

Kontaktujte nás:

info@coaching-poradna.sk  alebo volajte:  0904 682 754