Phone banking

Prostredníctvom telefónu (i mobilného) môžete zisťovať zostatky na svojom účte a uskutočňovať transakcie. V niektorých bankách hovoríte so živým človekom, v iných na vaše pokyny čaká hlasový automat (v tomto prípade potrebujete telefón s tónovou voľbou).

Čo služba ponúka?

Banka po telefóne môže mať niekoľko úrovní. Pasívny variant ponúka zisťovanie zostatkov na účte, aktuálnych úrokových sadzieb a devízových kurzov banky, väčšinou prostredníctvom automatu. Aktívna verzia naviac umožňuje zadávanie príkazov na úhradu a inkaso, menové konverzie, zakladanie sporiacich či termínovaných vkladov a ďalšie služby.

Ako to funguje?

Po vytočení čísla telefonickej banky sa vám ozve hlasový automat, ktorý vás požiada o vašu identifikáciu (prostredníctvom klientského čísla a PINu, ktoré ste obdržali od vašej banky) a potom už môžete uskutočňovať transakcie. Pokiaľ hovoríte s operátorom, prebieha prihlásenie podobne, čísla však nemusíte vyťukávať pomocou klávesnice telefónu, ale ich nadiktujete operátorovi.
Služby využívajúce hlasové automaty väčšinou ponúkajú obmedzený rozsah služieb, sú však k dispozícii nepretržite. Telefonickí operátori mávajú v niektorých bankách obmedzenú pracovnú dobu, v zostávajúcom čase sa i tu stretnete s automatom.

Koľko to stojí?

Vo väčšine bánk platíte za zriadenie služby (väčšinou do sto korún) a potom je vám ešte účtovaný mesačný poplatok (okolo päťdesiat korún). Transakcie uskutočňované prostredníctvom telefónu bývajú väčšinou lacnejšie ako na prepážke samotnej banky. Niektoré banky naopak za telefonické transakcie účtujú najviac aby primäli klientov používať iné komunikačné kanály (napríklad internet).

Ako je to s bezpečnosťou?

V prípade vyzradenia vašich vstupných hesiel môže ktokoľvek uskutočňovať transakcie s vašim účtom. Tomuto nebezpečenstvu možno predísť nastavením limitov pre transakcie uskutočňované po telefóne, používaním elektronického kľúča (ponúkajú iba niektoré banky) a predovšetkým uložením vstupných hesiel iba do vlastnej hlavy.

Phone banking GSM banking Home banking Internet banking