Vývoj hodnoty BRIBOR/EURIBOR - graf


Druh:   Obdobie grafu:presné kurzy sa vám zobrazia po nadídení myšou nad graf
1 mesiac3 mesiace6 mesiacov1 rok3 roky5 rokov10 rokov
Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) je sadzba, za ktorú sú euro termínové vklady ponúkané jednou bankou inej banke na medzibankovom trhu.

BRIBOR - Bratislava Interbank Offered Rate - bola do 31.12.2008 referenčná úroková sadzba počítaná ako priemerná hodnota predajných cien kótovaných referenčnými bankami.Zdroj dát: euribor.org, nbs.sk

Aktuálne správy