Názory čitateľov


Názory k článku:
Štyri dosahy koronakrízy: Pandémia zasiahla peňaženky a odhalila silné aj slabé stránky Slovákov

7. 9. 2020   M.V.
Nechceme si to priznať, ale Slovensko bolo vždy len appendix, či už bola ČSR, ľudovodemokratické Československo, ČSSR a sirota v ČSFR. O takom Alsasku vedeli každý a mne ešte v socializme tvrdili v Sovietskom zväze, že to je jedno, či sa tá skupina turistov považuje za Čechov alebo Slovákov a počuli o tom prvýkrát že v ČSSR sú dva štátotvorné národy. My sme vedeli, že oni pozostávajú z 15 zväzových republík a veľa detailov. O politike "saša" a západu vedeli neuveriteľne veľa. Našich politikov sa aj po novembri na západe pýtali, že z ktorej časti Sovietského zväzu pricestovali.
1/1