Názory čitateľov


Názory k článku:
Pierre Moscovici: Taliansko nemá "žiadnu budúcnosť" mimo eurozóny

8. 11. 2018   Lolo
Ako sa stalo Taliansko, protektoratom Europskej unie...
Protektorát (lat. protectio - ochrana) je označenie pre formu štátneho zriadenia. Ide o formálne autonómny štátny útvar, ktorý je pod ochranou alebo priamou správou iného štátu, prípadne spoločenstva štátov. Protektoráty bývajú zriadené buď na základe medzinárodnej zmluvy, alebo tak, že dovtedajší suverénny štát strpí jeho jednostranné vyhlásenie zo strany ochrancu (silnejšieho štátu). Ide o medzistupeň medzi kolóniou a plne suverénnym štátom, pretože vzťah medzi protektorátom a ochraňujúcim štátom je stále medzinárodnoprávny. [1
9. 11. 2018   Imrich
EU sa rozpadne je to viac ako isté.Krajiny nebudú tolerovať Hlúposti a nezmysly a hlavne Diktatúru Bruselu
1/1