Proces výstavby prioritných diaľničných úsekov sa zrýchli

Platnosť rozhodnutia o umiestnení stavby diaľnice sa predĺži na päť rokov zo súčasných troch rokov. Osobitne sa tiež upraví definícia začiatku prípravy investície pre prioritné úseky diaľnic. Vyplýva to z novely zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá poslanca Miloša Svrčeka (Sme rodina), ktorú plénum Národnej rady (NR) SR v utorok definitívne schválilo.

„Cieľom predloženého legislatívneho návrhu je v nadväznosti na potrebu zefektívnenia a akcelerácie procesov prípravy pri výstavbe diaľničnej siete v SR návrh opatrení, smerujúcich k optimalizácii jednotlivých procesov predovšetkým úpravou lehôt tak, aby sa zabezpečil náležitý prínos predpokladaných socioekonomických benefitov výstavby diaľničnej siete,“ uviedol predkladateľ v dôvodovej správe.

Špeciálnou úpravou začiatku prípravy investície sa v praxi zabezpečí, že ekonomické hodnotenie zo strany Ministerstva financií (MF) SR v prípade stavieb diaľnic bude prebiehať iba pred najdôležitejšími fázami prípravy. A to pred vypracovaním zámeru, pred vyhlásením verejného obstarávania na prípravu dokumentácie pre stavebné povolenie a pred vyhlásením verejného obstarávania, ktorého predmetom je samotná realizácia investície.
Investičnú prípravu diaľnic a ciest podľa Svrčeka komplikuje náročná administratíva, ktorú investori vnímajú ako záťaž, napríklad pri získavaní nevyhnutných povolení a vyjadrení od úradníkov. Časové straty spôsobené napríklad duplicitným vydávaním niektorých úradných rozhodnutí si žiadajú dodatočné investície z finančného rozpočtu, pretože spôsobujú odklady naplánovaných diaľničných projektov.

Do zoznamu prioritných diaľnic a rýchlostných ciest, na ktoré sa bude vzťahovať nová úprava, pôvodný návrh zaradil úseky D1 Turany – Hubová, D1 Bidovce – štátna hranica Slovenská republika/Ukrajina, D3 Žilina – štátna hranica Slovenská republika/Poľská republika, R4 štátna hranica Maďarsko/Slovenská republika – štátna hranica Slovenská republika/Poľská republika.

Na základe pozmeňujúceho návrhu Petry Hajšelovej (Sme rodina) do zoznamu poslanci ešte doplnili cesty R2 štátna hranica Česká republika/Slovenská republika – Košice, R3 štátna hranica Maďarsko/Slovenská republika – štátna hranica Slovenská republika/Poľská republika a R6 štátna hranica Česká republika/Slovenská republika – Púchov.

Novela bude účinná od 1. mája tohto roka.

Viac o téme: diaľnice , Národná rada SR NR , novela zákona , rýchlostné cesty , výstavba diaľnic

Súvisiace články

Aktuálne správy