Prečo sa robíCieľom dôchodkovej reformy, ktorá sa začala 1. januára 2004, sú vyššie a spravodlivejšie dôchodky, o ktorých budú môcť občania sami rozhodovať. Nový dôchodkový systém je pre štát finančne udržateľnejší, vďaka viacerým zdrojom financovania aj bezpečnejší a očakávame tiež jeho pozitívne prínosy pre slovenskú ekonomiku.

Dôchodkový systém, ktorý na Slovensku fungoval do 31. decembra 2003, bol nespravodlivý a z dlhodobého hľadiska pre štát neudržateľný. Všetci ľudia dostávali približne rovnaké dôchodky bez ohľadu na to, koľko zarábali a aké odvody platili do Sociálnej poisťovne. Navyše, peniaze v Sociálnej poisťovni na výplatu dôchodku začínajú, najmä pre nepriaznivý demografický vývoj, chýbať.


Nespravodlivé dôchodky
Starý dôchodkový systém, platný do konca roka 2003, bol nespravodlivý a nemotivujúci, pretože:
•   Občania dostávali približne rovnaké dôchodky bez ohľadu na to, koľko zarábali a aké odvody platili do Sociálnej poisťovne. Inak povedané, tí, čo zarábali nadpriemerne, prispievali na dôchodky tým, čo zarábali podpriemerne, a preto sa občania platbe odvodov vyhýbali.
•   Pri výpočte dôchodku brala Sociálna poisťovňa do úvahy len 5 zárobkovo najlepších rokov z posledných 10 rokov pred odchodom do dôchodku, počas ktorých mohol mať občan nižší príjem ako v mladšom veku.
•   Existovala maximálna výška dôchodku, takže nikto nemohol mať vyšší dôchodok ako zákonom stanovené maximum (do 31. 12. 2003 to bolo 9 219 Sk)
•   O každoročnom zvyšovaní dôchodkov (tzv. valorizácii) rozhodovali politici v parlamente, takže zvyšovanie dôchodkov bolo zvyčajne predmetom politickej diskusie.

 
Priemerný mesačný plat
Priemerné mesačné odvody na dôchodok
Starý systém
do 31. 12. 2003
Nový systém
od 1. 1. 2004
dôchodok
zo Sociálnej poisťovne
miera náhrady
dôchodok
zo Sociálnej poisťovne
miera náhrady
zdravotná sestra
9 000 Sk
2 520 Sk
6 727 Sk
74,7 %
5 755 Sk
63,9 %
učiteľka
14 000 Sk
3 920 Sk
7 016 Sk
50,1 %
6 668 Sk
47,6 %
banková úradníčka
23 000 Sk
6 440 Sk
7 016 Sk
30,5 %
9 386 Sk
40,8 %

Príklad: Keď v starom systéme odišiel do dôchodku občan, ktorý spolu so svojím zamestnávateľom platil z platu 23 000 Sk odvody do Sociálnej poisťovne vo výške 6 440 Sk mesačne, a občan, ktorý z platu 9 000 Sk odvádzal spolu so zamestnávateľom odvody vo výške 2 520 Sk mesačne, rozdiel v ich dôchodku bol 289 Sk.


Demografický problém
Starnutie obyvateľstva je jedným z hlavných dôvodov, prečo Slovensko, tak ako iné európske krajiny, pristupuje k zmene dôchodkového systému.

Tradičný dôchodkový systém, reprezentovaný Sociálnou poisťovňou, funguje na priebežnom princípe alebo – obrazne povedané – na nepísanej zmluve medzi mladými a starými. To znamená, že súčasní pracujúci povinne platia odvody do Sociálnej poisťovne, ktoré sa hneď vyplatia súčasným dôchodcom. Dnešní pracujúci veria, že keď oni budú v dôchodku, ich pracujúce deti im budú financovať ich starobné dôchodky. Sociálna poisťovňa však môže vyplatiť na dôchodkoch len toľko, koľko vyberie.

Keďže sa rodí čoraz menej detí a ľudia žijú dlhšie, čoraz menej pracujúcich pracuje na čoraz viac dôchodcov. Ak by v dôchodkovom systéme nedošlo k žiadne zmene, v roku 2040 by 100 pracujúcich financovalo dôchodky 136 dôchodcom, kým dnes pripadá na 100 pracujúcich 72 dôchodcov.Štát by bez reformy nebol schopný uniesť toto bremeno a musel by buď výrazne znížiť dôchodky, zvýšiť odvody súčasných pracujúcich, alebo oboje naraz.

Očakávaná dĺžka života Slovákov pri narodení je v súčasnosti 77,6 roka pre ženy a 69,5 roka pre mužov. Tento vek sa bude postupne predlžovať. O 50 rokov budú (naše deti) žiť priemerne o vyše 2 roky dlhšie.Použité materiály Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR