VÚB - Profit (DFVU3)

Ročná výkonnosť: 8,90 %
Aktuálna hodnota: 0,053 €
(k 30.6.2020)
Základné informácie
Spoločnosť:VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
Typ fondu:rastový
Poplatok za vedenie účtu (mesačný):1 % z mesačného vkladu
Poplatok za správu fondu (mesačný):0,3 % zo sumy prostriedkov na účte
Depozitársky poplatok:0,1% z hodnoty fondu ročne
Štatút:otvor
Prospekt:otvor
Prechod do inej spoločnosti:Po jednom roku zdarma; po menej ako roku poplatok 16 EUR za akceptačný list
Aktuálne hodnoty
Hodnota jednotky (poč. hod. 1 Sk):0,0533 € ( 1,61 Sk)
Hodnota fondu: 111 502 800 € (3 359 133 352,80 Sk)
* Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 30.126 SKK/EUR
Graf hodnoty dôchodkovej jednotky

1 mesiac3 mesiace6 mesiacov1 rok3 roky5 rokov
Celková hodnota fondu
Celková hodnota fondu