Allianz - Garant (DFAL1)

Ročná výkonnosť: 1,30 %
Aktuálna hodnota: 0,044 €
(k 25.11.2020)
Základné informácie
Spoločnosť:Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
Typ fondu:konzervatívny
Poplatok za vedenie účtu (mesačný):1 % z mesačného vkladu
Poplatok za správu fondu (mesačný):0,3 % zo sumy prostriedkov na účte
Depozitársky poplatok:0,065% z hodnoty fondu ročne
Štatút:otvor
Prospekt:otvor
Prechod do inej spoločnosti:3 000 Sk v prípade, ak sporiteľ oznámil prestup do inej DSS skôr ako 15 dní pred jeho účinnosťou, 4 500 Sk v prípade, ak ho vopred neoznámil vôbec a 6 000 Sk v prípade, ak do inej DSS prestúpil v rovnakom mesiaci, ako sa stal sporiteľom
Aktuálne hodnoty
Hodnota jednotky (poč. hod. 1 Sk):0,0442 € ( 1,33 Sk)
Hodnota fondu:2 402 917 000 € (72 390 277 542,00 Sk)
* Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 30.126 SKK/EUR
Graf hodnoty dôchodkovej jednotky

1 mesiac3 mesiace6 mesiacov1 rok3 roky5 rokov
Celková hodnota fondu
Celková hodnota fondu