ČSOB dosiahla za deväť mesiacov zisk 59,4 milióna eur

Pridajte názor  Zdroj: TASR

12. 11. 2021 - Československá obchodná banka (ČSOB) vykázala za prvých deväť mesiacov tohto roka zisk 59,4 milióna eur.

Československá obchodná banka (ČSOB) vykázala za prvých deväť mesiacov tohto roka zisk 59,4 milióna eur. Vyplýva to zo zverejnených hospodárskych výsledkov, o ktorých informovala hovorkyňa banky Anna Jamborová.

Dosiahnutý medziročný rast je podľa generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva ČSOB Daniela Kollára nevyhnutné vnímať v kontexte nízkej porovnávacej bázy. Tá bola počas minulého roka ovplyvnená pandemickou neistotou a potrebou vysokej tvorby opravných položiek, čo tlačilo ziskovosť na kritické úrovne. Na aktuálnych výsledkoch sa pozitívne podpísali medziročne vyššie úrokové výnosy, čo súvisí s pokračujúcim rastom záujmu klientov o úvery. Rovnako tak medziročne vyššie výnosy z poplatkov a provízií sú podľa Kollára výsledkom dlhodobo rastúceho záujmu o investovanie do fondov, ako aj medziročne vyššieho počtu transakcií po lockdownovom útlme minulý rok.

Čisté úrokové výnosy banky za prvé tri kvartály tohto roka dosiahli výšku 149,2 milióna eur a medziročne vzrástli o 0,9 %. Čisté výnosy z poplatkov a provízií dosiahli výšku 56,9 milióna eur a medziročne vzrástli o 7,4 %. Rástli hlavne z dôvodu nárastu transakcií a platobných služieb v dôsledku uvoľňovania opatrení súvisiacich s pandémiou nového koronavírusu, ako aj vplyvom predaja a reinvestovania podielových fondov.

Výnosy celkom dosiahli rovnakú výšku ako za prvých deväť mesiacov minulého roka, a to 214 miliónov eur. Medziročne boli vyššie čisté úrokové výnosy a vyššie čisté výnosy z poplatkov a provízií plne vykompenzované nižším ziskom z finančných operácií a kurzových rozdielov vplyvom nepriaznivého vývoja na finančných trhoch a nižším ziskom z predaja cenných papierov.

Úvery poskytnuté klientom dosiahli výšku 8,2 miliardy eur a medziročne vzrástli o 4,8 %. Bolo to najmä vďaka rastu objemu úverov na bývanie, ktoré medziročne stúpli o 10,7 %, a rastu objemu investičných úverov pre živnostníkov a malých podnikateľov, ktoré medziročne stúpli o 32,1 %. Nárast bol mierne znížený čiastočným cieleným znížením novej produkcie úverov poskytnutých firemnej klientele.

Vklady a úvery prijaté od klientov medziročne poklesli o 6,3 % a dosiahli výšku 6,7 miliardy eur. Pokles bol spôsobený znížením objemu na účtoch finančných inštitúcií a veľkej korporátnej klientely, a to poklesom o 24,8 % na termínovaných vkladoch.

Primeranosť základných vlastných zdrojov ČSOB bola na úrovni 15,8 % a spĺňa tak stanovené regulatórne limity.