Chýbajúce poistenie je pri podnikaní priveľké riziko 

  
Chýbajúce poistenie je pri podnikaní priveľké riziko 
Zdroj: PR článok

15. 11. 2021 - Už viac ako rok trápi podnikateľov pandémia a s ňou spojené negatívne vplyvy na ich podnikanie, ako je nárast ceny materiálov či ich dlhodobý výpadok. Mnohí si však neuvedomujú, že kým pandémia podnikanie ochromí, chýbajúce alebo nevhodne zvolené poistenie ho môže zruinovať.

Rozsiahly požiar, ktorý zničí celé miesto podnikania, alebo poškodenie kľúčových strojov, ktoré často stoja tisíce eur a bez ktorých nemôže podnikateľ pokračovať vo svojej činnosti, sú situácie, ktoré by pre podnikateľa bez poistenia znamenali koniec podnikania či dlhy,“ upozorňuje Tomáš Potúček, riaditeľ Úseku poistenia majetku a zodpovednosti poisťovne Generali. 

Zbytočný náklad?
Poistenie netreba v žiadnom prípade brať na ľahkú váhu a považovať ho za zbytočný náklad, ktorý je pri optimalizácii podnikania možné kedykoľvek vypustiť, ale práve naopak. „Správne zvolené poistenie podrží podnikateľa v náročných chvíľach a pomôže mu eliminovať starosti, ktoré môžu nastať z viacerých dôvodov – či už ide o škody na majetku, zariadení, prerušenú prevádzku, alebo o zodpovednostné škody,“ vysvetľuje Tomáš Potúček.

Chýbajúce poistenie je pri podnikaní priveľké riziko 
 
Najčastejšie sú škody na majetku
Približne každá tretia škoda z poistenia podnikateľov sa stane na stavbe alebo na zariadení poistenej prevádzky. „Základom každého poistenia podnikateľov by malo byť poistenie miesta podnikania, čiže budovy, v ktorej podnikáte, prípadne jej časti, a to proti najčastejším rizikám, ako sú rôzne živly, požiar či voda unikajúca z vodovodných zariadení.“ 

Podľa Tomáša Potúčka by ste nemali zabudnúť ani na poistenie zariadenia svojej prevádzky, strojov a elektroniky, a to aj pre riziká spojené s nedbalou prácou zamestnancov, chybou materiálu alebo so zlyhaním meracích a regulačných zariadení. „Odporúčam poistiť aj prenosnú elektroniku, ako sú napríklad notebooky, ktorú kryjeme automaticky na celom území Slovenska, nielen v mieste poistenia, čo je veľká výhoda vzhľadom na aktuálnu situáciu a využívanie práce z domu,“ dodáva.

Chýbajúce komponenty a materiály
Veľkým problémom je aktuálne pre mnohé prevádzky dlhodobý výpadok materiálov a komponentov, následkom čoho museli niektorí podnikatelia obmedziť svoju výrobu či dočasne zavrieť.Riziko vzniku škody na majetku sa zvyšuje práve počas obdobia, keď je prevádzka prerušená a v jej priestoroch sa nenachádza nikto, kto by mohol vzniku škody zabrániť, resp. eliminovať jej rozsah. Napríklad pri požiari rýchlym uhasením ohniska či včasným privolaním hasičov. V prípade uzatvorenej prevádzky si totiž okoloidúci všimnú požiar, až keď je už neskoro,“ upozorňuje Tomáš Potúček z Generali. 

Podceňovaná zodpovednosť
Škody následkom prevádzkovej činnosti či iné škody vyplývajúce zo zodpovednosti podnikateľa nie sú nič výnimočné. „Podnikateľ je v rámci svojej činnosti zodpovedný za množstvo procesov – od škôd, ktoré spôsobí jeho prevádzka, zamestnanci či jeho produkty, až po škody spôsobené chybným vykonaním svojej profesie a v prípade cestného prepravcu aj škody na prepravovanom tovare,“ vysvetľuje Tomáš Potúček. Škody z poistenia zodpovednosti sa dokážu vyšplhať skutočne do astronomických súm a podceňovať ich sa rozhodne neoplatí.
 
Chýbajúce poistenie je pri podnikaní priveľké riziko 

Riešenie pre každého podnikateľa

Poistiť si svoje podnikanie by tak mal každý podnikateľ, či už ide o remeselníka, majiteľa reštaurácie, právnika, alebo o cestného dopravcu.Poistiť na mieru vieme akýchkoľvek podnikateľov od spoločnosti s ručením obmedzeným, akciovej spoločnosti, štátneho podniku, družstva cez rôznych živnostníkov, správcov, podnikateľov podnikajúcich v slobodných povolaniach, ale aj samostatne hospodáriacich roľníkov, cestných dopravcov či nadácie a združenia,“ hovorí.

Presne na mieru
Práve poistenie podnikateľov od poisťovne Generali je vytvorené tak, aby bolo vhodné pre každého podnikateľa. Zo širokej ponuky poistení a pripoistení si možno jednoduchým spôsobom poskladať poistné krytie presne podľa toho, čo podnikateľ potrebuje mať v súvislosti so svojím podnikaním kryté. Všetky uzatvorené poistenia zároveň možno spravovať samostatne v rámci jednej zmluvy, vďaka čomu má klient lepší prehľad o jednotlivých krytiach. „Podnikatelia si pri poistení môžu zvoliť i franšízu, čiže krytie škôd aj od vyššej sumy, ktorá by mohla ohroziť ich prevádzku, čo má vplyv na zníženie poistného. Podnikateľ tak nemusí robiť kompromisy, ktoré riziko si vyberie,“ uzatvára Tomáš Potúček z Generali.

Viac informácií o poistení podnikateľov od poisťovne Generali nájdete na https://www.generali.sk/pre-podnikatelov/profi-extra/