Daňová medzera DPH klesla na 17,5 %

Diskusia 1  Zdroj:

19. 3. 2020 - BRATISLAVA 19. marca (SITA) -Slovensko je vo výbere DPH čoraz efektívnejšie. Podľa aktuálneho odhadu Finančnej správy SR (FS SR), medzera medzi predpokladaným a skutočným výberom dane z pridanej hodnoty (DPH) klesla z 20,3 % (2018) na 17,5 % v roku 2019.

BRATISLAVA 19. marca (SITA) -

Slovensko je vo výbere DPH čoraz efektívnejšie. Podľa aktuálneho odhadu Finančnej správy SR (FS SR), medzera medzi predpokladaným a skutočným výberom dane z pridanej hodnoty (DPH) klesla z 20,3 % (2018) na 17,5 % v roku 2019. Odhad vychádza z aktuálnych údajov Štatistického úradu SR po benchmarkovej revízii dát.

V dôsledku zavedených opatrení v boji proti daňovým únikom daňová medzera kontinuálne klesá už od roku 2012. Za toto obdobie klesla už o polovicu. Pozitívne údaje prišli za rok 2019, keď daňová medzera klesla v porovnaní s rokom 2018 o takmer 3 percentuálne body.

„Som rád, že v týchto neľahkých časoch plných ekonomickej neistoty prišla aspoň jedna dobrá správa. Opatrenia, ktoré prijalo ministerstvo financií a finančná správa v uplynulých rokoch, postupne prinášajú svoje ovocie. Aktuálny odhad poklesu daňovej medzery je toho dôkazom. Nastavili sme množstvo procesov, ktoré bude finančná správa realizovať počas tohto roka a ktorých výsledky budú viditeľné aj v ďalšom období,“ povedal minister financií Ladislav Kamenický.

Ministerstvo financií sa v spolupráci s Finančnou správou zaoberá možnosťami, ako detailne identifikovať zdroje a príčiny únikov, najmä takzvaným odhadom pomocou metódy zdola nahor.

Najväčšiu zložku medzery na DPH dlhodobo tvorí neidentifikovaná DPH. V roku 2018 tvorila medzera výberu DPH iba približne 5 % z celkovej medzery, kým zvyšok tvorila práve neidentifikovaná DPH. Ministerstvo financií SR v spolupráci s Finančnou správou sa zaoberá možnosťami, ako detailne identifikovať zdroje a príčiny únikov, najmä takzvaným odhadom pomocou metódy zdola nahor.

Systém fungovania DPH je pomerne náchylný na daňové úniky. Dôvodom je najmä kombinácia vysokého objemu domácich a medzinárodných transakcií. Medzi najrizikovejšie sektory z pohľadu medzery DPH patria poľnohospodárstvo, priemysel, veľkoobchod a maloobchod a tiež ubytovacie a stravovacie služby.

Ministerstvo financií preto od roku 2012 postupne zaviedlo viaceré opatrenia na boj proti daňovým únikom. Od októbra 2012 sa na Slovensku zároveň realizujú aktivity „daňovej kobry“, na ktorej sa podieľa Finančné riaditeľstvo SR, Národná kriminálna agentúra, polícia a ďalšie zložky.

Tlačový odbor

MF SR

Táto informácia je komerčným oznámením a je odvysielaná v znení dodanom klientom bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA za jej obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá.
www.prservis.sk; email: prservis@sita.sk