Bisnode: Slovensko má historicky najmenej neplatičov DPH

Diskusia 4  
Bisnode: Slovensko má historicky najmenej neplatičov DPH
Zdroj: bisnode
Foto: getty images


19. 11. 2019 - Disciplinovanosť slovenských podnikateľov pri platení dane z pridanej hodnoty sa z roka na rok zlepšuje. Poukázala na to detailná analýza poradenskej spoločnosti Bisnode, ktorá sa pozrela na to, ako si podnikatelia plnia svoju daňovú povinnosť.

Ukázalo sa, že počet nespoľahlivých platcov DPH medziročne klesol o 232 podnikateľských subjektov, nakoľko ku koncu septembra 2019 Bisnode evidoval dovedna 4 169 neplatičov. „Môžeme hovoriť o historickom minime, zároveň predpokladáme, že klesajúci trend bude pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch,“ hovorí Petra Štěpánová, analytička Bisnode.

To, že počet nespoľahlivých platcov DPH bude aj naďalej klesať, naznačili už dáta z mája tohto roka. Podľa databáz Bisnode daň z pridanej hodnoty vtedy štátu neodviedlo 4 315 firiem, čo bolo medziročne výrazne menej. „Najväčší počet nespoľahlivých platcov, a to až 5 482, sme zaregistrovali koncom roka 2015. Odvtedy ich počet každoročne klesá, pričom najzásadnejší skok sme zaznamenali máji 2017, kedy bol počet neplatičov na úrovni 4 493. Aktuálny počet 4 169 nespoľahlivých platcov DPH je na historickom minime, nakoľko nižšie číslo sme nezaznamenali od roku 2014, odkedy dáta sledujeme,“ tvrdí Petra Štěpánová.

Najhoršiu platobnú disciplínu pri odvádzaní DPH majú podnikatelia z radov spoločností s ručením obmedzeným (3 024 firiem), za nimi nasledujú fyzické osoby (922 subjektov) a akciové spoločnosti (75 podnikov).

Bisnode: Slovensko má historicky najmenej neplatičov DPH

Aj keď je najviac neplatičov v Bratislavskom kraji (1 020), percentuálny podiel dlžníkov v porovnaní s počtom všetkých registrovaných subjektov k platbe DPH je práve v Bratislavskom kraji najnižší (1,93 %). Naopak, najvyšší podiel neplatičov má  Trnavský kraj, kde DPH neplatí takmer päť percent registrovaných podnikateľov. Najmenej neplatičov podniká v Trenčianskom kraji (263), čo sú približne dve percentá podnikateľov v tomto kraji.   

Bisnode: Slovensko má historicky najmenej neplatičov DPH