Počet sporiteľov v 2. pilieri rastie

Diskusia 4  Zdroj:

24. 3. 2019 - Reforma slovenského dôchodkového systému vychádzala z presvedčenia, že ľudia by nemali zostať v starobe závislí od príjmu len z jedného zdroja, čiže prostriedkov Sociálnej poisťovne.

Reforma slovenského dôchodkového systému vychádzala z presvedčenia, že ľudia by nemali zostať v starobe závislí od príjmu len z jedného zdroja, čiže prostriedkov Sociálnej poisťovne. Druhý pilier sa na základe zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení stal súčasťou základného systému dôchodkového zabezpečenia v SR.
Rozhodujúcim zmyslom tohto systému je zabezpečenie príjmu v starobe z dvoch nezávislých a na odlišných princípoch fungujúcich zdrojov, čím sa rozkladá riziko jeho financovania. V súčasnosti z povinných odvodov na starobné poistenie vo výške 18 % z vymeriavacieho základu ostáva 13,25 % v Sociálnej poisťovni a 4,75 % putuje na súkromný účet sporiteľa v Dôchodkových správcovských spoločnostiach (DSS), ak je ten v druhom pilieri.
Na slovenskom trhu v súčasnosti pôsobí šesť DSS z pôvodného počtu osem, ktoré ku koncu roka 2018 spravovalo majetok vo fondoch v celkovej sume prevyšujúcej 8 miliárd eur zodpovedajúcej úsporám takmer jeden a pol milióna sporiteľov. V súčasnosti už počet sporiteľov prekročil 1,5-miliónovú hranicu.
Ako uviedol predseda predsedníctva Asociácie DSS Marián Kopecký pri príležitosti 15. výročia od zavedenia 2. piliera, napriek roku 2018, ktorý vzhľadom na situáciu na finančných trhoch neprial dobrým výsledkom, po stabilizácii a vytvorení adekvátneho priestoru na investovanie zodpovedajúceho dlhodobému charakteru dôchodkového sporenia, druhý pilier počas rokov 2013 – 2018 priniesol povzbudivé výsledky. Priemerné ročné zhodnotenie v garantovaných fondoch na úrovni 1,24 % p. a., t. j. +0,6 % nad infláciou a v negarantovaných fondoch na úrovni 4,89 % p. a., +4,25 % nad infláciou.
Výkonnosť systému starobného dôchodkového sporenia - 15 rokov existencie druhého piliera predstavuje iba určitý úsek z celkového času sporenia, čo podčiarkuje jeho dlhodobý charakter, avšak dosiahnuté výsledky za predmetné obdobie už čo-to napovedajú: priemerné ročné zhodnotenie v garantovaných fondoch dosahuje za celú ich existenciu úroveň 2,03 % p. a., čo predstavuje +0,24 % nad infláciou, a v negarantovaných fondoch úroveň 4,25 % p. a., t. j. +2,46 % nad infláciou.
Priemerné dôchodkové úspory sporiteľa v druhom pilieri sa blížia k hranici 6000 eur, čo je výška, ktorá už atakuje objem individuálnych finančných úspor priemerného Slováka.
Opačný názor na výhodnosť sporenia v 2. pilieri má bývalý generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Dušan Muňko. Podľa neho, počas 15-ročnej existencie odviedla Sociálna poisťovňa za sporiteľov do 2. piliera 8,7 miliardy eur. Počas jeho štyroch otvorení jej DSS vrátili príspevky v objeme celkom 1,1 miliardy eur. To znamená, že do 2. piliera vložila poisťovňa 7,6 miliardy eur. Podľa oficiálnych údajov ku koncu minulého roku pre 1,5 milióna sporiteľov spravovali správcovské spoločnosti 8,06 miliardy eur. Z toho vyplýva, že zarobili za roky svojej existencie 400 miliónov eur, čo znamená ročný výnos 0,32 %, a to je podľa Muňka málo. Ako uviedol pre TASR, sporitelia ponuky na výplatu dôchodkov z 2. piliera odmietajú, pretože sú nízke.
Od roku 2015 do konca roku 2018 vyhotovila poisťovňa na základe žiadostí sporiteľov vyše 4400 ponukových listov obsahujúcich ponuku dôchodku z 2. piliera a z toho až 2300 ostalo bez odozvy, čiže sporiteľ buď vystúpil z 2. piliera, alebo nesúhlasil s výškou ponúkaného dôchodku.