Nasledujme Švédsko a budeme bohatší

Diskusia 8  
Nasledujme Švédsko a budeme bohatší
Zdroj: PWC;QZ
Foto: SITA/AP;TASR/AP


5. 3. 2019 - Nová správa od spoločnosti PricewaterhouseCoopers hovorí, že ak najväčšie svetové ekonomiky postavia svoje pracovné sily na podobnom základe ako Švédsko, ktoré má 69 % mieru zamestnanosti žien, celkový prírastok svetového HDP by mohol dosiahnuť až 6 biliónov dolárov.

The Women in Work Index 2019 používa množstvo faktorov na meranie rodovej rovnosti na pracovisku, vrátane miery nezamestnanosti. Jej autori naznačujú, že ak krajiny v Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) dosiahnu mieru zamestnanosti žien vo Švédsku, dokážu si pripísať obrovské finančné zisky. Švédsko skončilo ako druhé v indexe z hľadiska všetkých hodnotiacich faktorov, na prvom mieste je Island, avšak kvôli jeho malej populácii sa znižuje možnosť extrapolácie na iné krajiny. V absolútnom vyjadrení by najviac dokázali zo zmeny ťažiť Spojené štáty. Nárast počtu žien v produktívnom veku by sa odrazil na raste HDP o 1,8 bilióna dolárov, píše sa v správe. To je takmer trikrát toľko ako by dosiahlo Taliansko, ktoré má rovnako ako Grécko a Mexiko relatívne nízku mieru zamestnanosti žien. Miera zamestnanosti žien v Spojených štátoch dosahuje 68 %, ale iné v iných oblastiach, vrátane mzdovej rovnosti zaostávajú.

Island, Švédsko, Nórsko a ďalšie škandinávske krajiny pravidelne dosahujú vysokú mieru pracujúcich žien, čiastočne je to aj podporou počas materského voľna. USA, na rozdiel od iných rozvinutých ekonomík, neposkytujú žiadnu podporu pre ženy, ktoré majú deti a pokračujú v kariére.

Nasledujme Švédsko a budeme bohatší

V priemere sa v krajinách OECD muži podieľajú na pracovnom trhu o 11 % viac než ženy, poznamenáva PwC, čo je ale pokles zo 17 % v roku 2000. Účasť na pracovnom trhu sa líši od zamestnanosti, pretože zohľadňuje ľudí, ktorí sú v produktívnom veku a hľadajú si zamestnanie, ale v danom čase sú nezamestnaní.

Autori správy tiež poznamenali, že Čína a India, aj keď nie sú členmi OECD, by mali masívny vplyv na globálnu ekonomiku, ak by sa priblížili k rovnosti na pracovisku. Čína má v skutočnosti jednu z najvyšších mier zamestnanosti žien vo svete, až 66 %,  ale aj veľké rozdiely v odmeňovaní, 25 %.

Najhoršie je na tom India, umiestnila by sa v indexe na poslednom mieste. "India zápasí s nízkou úrovňou účasti žien na pracovnom trhu čiastočne kvôli prevládajúcim kultúrnym normám o úlohe žien v spoločnosti," píšu autori. Rozdiel v odmeňovaní mužov a žien dosahuje 39 % a zápasí aj s nízkou mierou zamestnanosti žien. Ak by sa zamestnanosť žien v Indii zvýšila na rovnakú úroveň ako vo Švédsku, táto krajina by získala 7 biliónov dolárov na podporu svojho HDP, alebo asi 79 % HDP Indie.

Slovensko je v rebríčku na 26. mieste.

Nasledujme Švédsko a budeme bohatší