Bisnode: DPH na Slovensku platí len štvrtina podnikateľov

Diskusia 3  
Bisnode: DPH na Slovensku platí len štvrtina podnikateľov
Zdroj: bisnode
Foto: getty images


18. 2. 2019 - Na Slovensku podniká dovedna 824 793 subjektov, k platbe dane z pridanej hodnoty je však registrovaná len necelá štvrtina. Vyplýva to z analýzy poradenskej spoločnosti Bisnode, jednotky v poskytovaní dát ekonomických informácií, ktorá zostavila detailnú sociodemografiu platcov DPH.

Len 21 122 firiem z celkového počtu 101 522, pôsobiacich v Prešovskom kraji, sú registrovaní platcovia dane z pridanej hodnoty. Predstavuje to približne pätinu zo všetkých spoločností, ktoré podnikajú v tomto kraji a zároveň aj najnižší podiel registrovaných platcov DPH (20,81 %) v porovnaní so zvyškom Slovenska. Približne tri percentuálne body v podiele registrovaných platcov DPH tak delia Prešovský kraj od Žilinského (23,23 %) a Banskobystrického kraja (23,25 %), medzi štyrmi až šiestimi percentuálnymi bodmi od Trenčianskeho (24,50 %), Košického (25,22 %), Trnavského (26,17 %) a Nitrianskeho kraja (26,4 %) a až jedenásť percentuálneho bodu od Bratislavského kraja, kde je podiel platcov DPH najvyšší (31,44 %)   

Bisnode: DPH na Slovensku platí len štvrtina podnikateľov

Zákonnú povinnosť odvádzať DPH má pritom každý podnikateľ, ktorý za 12 predchádzajúcich a po sebe nasledujúcich mesiacov dosiahol obrat 49 790 eur. „Z našej analýzy je zrejmé, že na Slovensku je registrovaným platcom DPH takmer každý štvrtý podnikateľský subjekt. Spomedzi celkového počtu registrovaných platcov dane (211 459) sú najvyšším podielom (59,4 %) zastúpené akciové spoločnosti, z ktorých odvádza daň z pridanej hodnoty dovedna 4 463 z celkového počtu 7 513 podnikov. Druhý najvyšší podiel registrovaných platcov DPH (51,73 %) dosiahli spoločnosti s ručením obmedzeným, kde je k odvodu DPH zaviazaných 138 751 firiem z celkového počtu 268 238. Podiel platcov DPH v prípade živnostníkov predstavuje 14 %. K odvádzaniu dane z pridanej hodnoty je registrovaných 57 955 platcov z celkového počtu 411 459 živnostníkov,“ opisuje výsledky analytička Bisnode Petra Štěpánová.  

Bisnode: DPH na Slovensku platí len štvrtina podnikateľov