Tŕnistá cesta k poukazom

, lindak Foto:TASR/František Iván

Od začiatku roka 2019 začala platiť novela zákona, ktorá priniesla doteraz neznáme rekreačné poukazy.

V nasledujúcom článku sa pokúsime z pohľadu zamestnanca vysvetliť pre neho najdôležitejšie fakty, ktoré musí premyslieť, predtým než bude žiadať rekreačné poukazy od svojho zamestnávateľa. Dôvodom je to, že na samotné fungovanie rekreačných poukazov sa nestihli pripraviť zamestnávatelia a ani zamestnanci a obe skupiny sa učia „za pochodu.“

Počet zamestnancov spoločnosti
Zamestnanec si musí ako prvé u zamestnávateľa zistiť, či je povinný poskytovať rekreačné poukazy a či zamestnanec pracuje pre spoločnosť dlhšie ako 24 mesiacov (výnimkou sú dohody o vykonaní práce). Len zamestnávateľ s priemerným evidenčným počtom zamestnancov viac ako 49 zamestnancov za predchádzajúci rok, je povinný poskytovať rekreačné poukazy. V prípade nižšieho počtu je len na rozhodnutí zamestnávateľa, či poukazy zamestnancom poskytne.

Forma preplatenia rekreačný poukazov
V prípade, že má zamestnanec na poukazy nárok, ďalšiu informáciu, ktorú musí zamestnanec od zamestnávateľa zistiť je forma poskytovania rekreačných poukazov. Dôvodom je to, že poskytovanie rekreačných poukazov má dve možnosti. Prvou je poskytovanie rekreačných poukazov formou elektronickej karty. Druhou je spätné preplácanie faktúr z rekreácie.

Rekreačný poukaz formou elektronickej karty
V tomto prípade dostane zamestnanec elektronickú kartu, ktorá bude nabitá kreditom a ktorú môže použiť na ubytovanie a ostatné služby na Slovensku v prípade, že bude mať viac ako 2 prenocovania. Na jednej strane je to pre zamestnanca jednoduchšie riešenie, avšak na strane druhej mu to obmedzuje výber. Dôvodom je to, že spoločnosť, ktorá vydáva elektronické karty, musí mať zmluvu s ubytovacím zariadením do ktorého chce zamestnanec ísť. Zamestnanec si tak musí zistiť, že s akou spoločnosťou, ktorá vydáva elektronické karty, má zamestnávateľ zmluvu. Následne podľa toho si musí zamestnanec vybrať ubytovanie.

Rekreačný poukaz formou preplatenia faktúr
Druhou možnosťou je spätné preplatenie faktúr za ubytovanie a ostatné služby. Táto možnosť je pre zamestnanca náročnejšia, avšak poskytuje mu viac slobody pri výbere ubytovania, keďže môže ísť do ktoréhokoľvek hotela na Slovensku. Zamestnanec musí po skončení ubytovania požiadať ubytovateľa o vystavenie faktúry resp. účtovného dokladu, kde bude označenie zamestnanca, teda jeho meno spolu s ostatnými údajmi, ako je dĺžka pobytu a cena. Dôležité je upozorniť, že všetky ostatné náležitosti, ako účet za wellness alebo vstup do fitness centra, by mali byť na jednom doklade. Následne zamestnanec predloží účtovný doklad zamestnávateľovi do 30 dní od skončenia rekreácie.

Autorom je Martin Lindák, analytik portálu rekreacnepoukazy.sk

 

 

 

Súvisiace články

Aktuálne správy