Rast retailových vkladov sa vlani spomaľoval

Pridajte názor  Zdroj:

7. 5. 2018 - K decembru 2016 medziročný nárast vkladov dosahoval 8,7 %, ku koncu vlaňajška to bolo 4,4 %.

V minulom roku sa rast retailových vkladov spomaľoval. Ako ďalej uviedla Národná banka Slovenska vo svojej analýze, k decembru 2016 medziročný nárast vkladov dosahoval 8,7 %, ku koncu vlaňajška už len 4,4 %. Medziročný prírastok poklesol z 2,6 mld. eur na 1,5 mld. eur. Dôvodom bolo podľa centrálnej banky tak prehĺbenie tempa poklesu termínovaných vkladov z úrovne 4,7 % v roku 2016 na 9,2 % na konci vlaňajška, ako aj spomalenie tempa rastu netermínovaných vkladov z 19,2 % na 12,8 % a vkladov s výpovednou lehotou z 16,3 % na 11,7 %.

Koncentrácia stavu retailových vkladov sa podľa centrálnej banky naďalej zvyšovala v prospech štyroch veľkých bánk. Tie dosiahli 65 % trhu. Stavebné sporiteľne si udržovali podiel na trhu tesne pod desiatimi percentami. Malé a stredne veľké banky spolu s pobočkami zahraničných bánk svoj podiel naďalej pozvoľna strácali.

Priemerné úrokové sadzby boli v minulom roku podľa Národnej banky Slovenska naďalej historicky nízke. Pri netermínovaných vkladoch už od decembra 2016 nepresiahli 0,05 % a aj v roku 2017 pokračovali v miernom poklese. Pokles priemerných úrokových sadzieb na nové termínované vklady sa zastavil v januári 2017 na hodnote 0,3 %. Následne táto hodnota stagnovala, v poslednom štvrťroku dokonca vzrástla na 0,4 %, najmä pod vplyvom nárastu v malej skupine bánk. Úrokové sadzby na nové vklady s výpovednou lehotou poklesli počas vlaňajška z 0,4 % na 0,2 %.