CDCP SR, a.s. informuje

Pridajte názor  Zdroj: SITA

29. 9. 2017 - BRATISLAVA 29. septembra (SITA) -V predchádzajúcom prevádzkovom dni došlo k nasledujúcim zmenám/zrušeniam v emisiách alebo k vzniku/zániku pozastaveni

BRATISLAVA 29. septembra (SITA) -

V predchádzajúcom prevádzkovom dni došlo k nasledujúcim zmenám/zrušeniam v emisiách alebo k vzniku/zániku pozastavenia práva nakladať s celou emisiou

Dátum zmeny Názov emitenta Sídlo emitenta IČO emitenta ISIN Forma CP Druh CP Podoba CP Množstvo CP Menovitá hodnota Mena Verejná obchod.
28.09.2017

Hypotekárny záložný list CSOB XXIX.

Žižkova 11, 81102 Bratislava SK 0036854140 SK4120012063 Na doručiteľa Hypotekárny záložný list Zaknihované cenné papiere 50 000 000,000000 10 000,000000 EUR N

Zmena registrovateľnosti emisie
Pôvodná hodnota: NOTR - Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov
Nová hodnota: FREE - Emisia cenných papierov je obchodovaná na voľnom trhu burzy cenných papierov

Názov emitenta Sídlo emitenta IČO emitenta ISIN Forma CP Druh CP Podoba CP Množstvo CP Menovitá hodnota Mena Verejná obchod.
28.09.2017

Dlhopis Penta 29

Einsteinova 25, 85101 Digital ParkII,Bratislava SK 0035937513 SK4120011032 Na doručiteľa Dlhopis Zaknihované cenné papiere 10 000 000,000000

1 000,000000

EUR N

Dátum platnosti od
Pôvodná hodnota: 07.09.2015
Nová hodnota: neuvedené

Zmena práva emisie
Pôvodná hodnota: RSI0 - Prevoditeľnosť bez obmedzenia
Nová hodnota: neuvedené

Zrušenie emisie
Pôvodná hodnota: neuvedené
Nová hodnota: 28.09.2017